Nyheter

Terapihunden Majken aktiverar de boende

Terapihunden Majken besöker Vardaga Ekhaga i Kungsbacka

Terapihunden Majken på Vardaga Vickan och Ekhaga i Kungsbacka är inte bara en mjuk päls att klappa. Hon deltar i både jympa och lässtunder och bidrar till såväl aktivitet som lugna stunder, till att bryta isolering och skapa samtal.

Majken är en 6 år gammal gul labrador, som är glad, social och lugn. Hon har alla de egenskaper som en bra terapihund ska ha. Dessutom har hon tränats till sitt jobb sedan hon var valp och utbildats vid Svenska Terapihundskolan.

Många av Vardagas boenden har tillgång till terapihundar, som tillsammans med sina förare tar aktiv del i omsorgen Anna Barnö är hälsopedagog och aktivitetsansvarig på Vickan och Majkens matte. Anna har arbetat på flera Vardagaboenden genom åren och även varit lärare på Svenska Terapihundskolan.

Verktyg i arbetet

”För mig som hälsopedagog är Majken ett viktigt verktyg i arbetet. Hon når fram till boende som är svåra att få kontakt med, får igång samtal och hjälper till att bryta deras isolering. Kontakten med Majken kan stegvis leda till att den boende kommer ut från sitt rum, deltar i livet och aktiviteterna på boendet och på sikt mår bättre”, säger Anna Barnö.

”Majken behöver inte alltid göra så mycket. Det räcker att hon finns i rummet, så flyttas fokus från nedstämdhet eller demenssjukdomens begränsningar och vägen öppnas för samtal”.

Men Majken deltar också i mer svettiga aktiviteter. När det är dags för gymnastik, är hon med och gör samma rörelser som de boende. Det stimulerar till både leenden och ökad aktivitet. Efter det är hon trött och då passar det bra att nästa gruppaktivitet är en lässtund för boende med kognitiva svårigheter på grund av demenssjukdom. Majken kopplar av vid deras fötter eller med huvudet i någons knä medan matte läser högt.

Läsombud med hund

”I samband med terapihundsutbildningen utbildade Majken och jag oss också till Läsombud med hund. Vi använde oss av läsombudsutbildningen från Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, och tränade samtidigt hundarna på att vara stilla och slappna av”, säger Anna Barnö och berättar om en boende som på grund av långt framskriden demenssjukdom hade svårt att tala.

”Jag läste för honom medan Majken satt i hans knä. Med rätt bok och Majkens hjälp började han berätta historier från sin barndom. För honom blev det en stund där han blev lyssnad på och förstådd, vilket stärkte hans självförtroende”.

Majkens egen bok

Anna har gjort en egen bok om Majken med bilder av hennes syskon, vänner, resor och mycket annat. Den använder de ofta vid lässtunderna för de äldre och det skapar alltid samtal.

”Det är viktigt att fånga alla i gruppen, så att ingen känner sig utanför. Att bli sedd och bekräftad betyder väldigt mycket”, understryker Anna.

Arbetet med en terapihund är alltså inte bara mys. Det ska finnas mål och syfte med arbetet, som också ska dokumenteras i omvårdnadsjournalen. ”Hundar i vård och omsorg kan rätt använda, när man följer remissen, sätter mål och följer upp dem, bidra till betydande hälsovinster”, sammanfattar Anna Barnö.