Nyheter

Brukarundersökningar hjälper Villa Fridsbo bli bättre

Boende på Villa Fridsbo utöver sittyoga i vardagsrum

Socialstyrelsens och Vardagas egna brukarundersökningar är värdefulla instrument för att utveckla kvaliteten i verksamheten, både i företaget som helhet och på de enskilda äldreboendena. Villa Fridsbo i skånska Löddeköpinge är ett exempel på ett boende som arbetar aktivt för att bli bättre med hjälp av resultaten i brukarundersökningarna.

Socialstyrelsens senaste brukarundersökning till äldre som bor på äldreboende eller har hemtjänst genomfördes våren 2023. Resultaten kom i oktober. Vardaga redovisar de viktigaste resultaten på respektive verksamhets hemsida. För Villa Fridsbo fanns flera förbättringsområden utifrån resultaten, bland annat mat och måltider samt aktiviteter.

˗ Det har funnits en del problem här sedan boendet startades hösten 2021. Bland annat har vi haft täta chefsbyten med tillfälliga lösningar och otur med en aktivitetsansvarig som blivit långtidssjuk. Det fanns en del utmaningar att ta tag i när jag började för ca ett år sedan, säger verksamhetschef Benny Andersson.

Men Vardaga har bra system och strukturer att jobba utifrån, menar Benny. Han har satsat på fler aktiviteter för de boende och startat ett boenderåd, som träffas en gång i månaden. Där kan de boende framföra synpunkter och lämna förslag på exempelvis vilka aktiviteter och maträtter de vill ha.

Aktiva boende

Det finns en hel del ganska pigga boende på Villa Fridsbo och de vill gärna vara aktiva utifrån det de orkar.

˗ Vi har ett bra samarbete med flera externa aktörer som kommer hit och ordnar aktiviteter. Ung Omsorg kommer hit varje vecka och umgås med de äldre över generationsgränserna. En zumbainstruktör kommer till oss och leder sittzumba, som blivit väldigt poppis med bra ös och god stämning. Lions har ordnat grillkväll med musik och en julkonsert. Två av våra aktivitetsombud på avdelningarna har gått en kurs i sittyoga, berättar Benny Andersson.

Förutom fysisk aktivitet ordnas också temakvällar med mat och dryck från olika länder. Mexiko och Italien har stått på schemat och närmast väntar en dansk afton med fläskstek, dansk öl och snaps. Hotellfrukosten på fredagar med en buffé av allehanda rätter är också populär.

˗ Där uppstår fina möten och samtal. Häromveckan satt jag med vid ett bord där det visade sig att tre av de boende varit dragspelare. Det kan kanske bli några dragspelskvällar framöver! Musik sprider glädje, vi har allsång och externa musiker som spelar och underhåller. En sjungande anhörig planerar att starta en kör för våra boende, säger Benny.

Kortspel och läsning gillas av många och för dem som har svårt att läsa finns det ljudböcker att lyssna på. För en tid sedan efterlyste Benny pussel som invånarna i Löddeköpinge kunde avvara.

˗ Det kom in en hel del pussel i olika svårighetsgrader, en bra aktivitet som uppmuntrar till umgänge och för flera boende samman. Vi har också aktivitetslådor på avdelningarna med spel, frågesporter, mandala och korsord, som är lätt tillgängliga aktiviteter att erbjuda de boende.

Många önskemål runt maten

När det gäller maten är det svårt att göra alla nöjda. Men på Villa Fridsbo försöker man pussla ihop de boendes olika kulinariska önskemål så gott det går. På boenderådet finns möjlighet att påverka.

˗ Vi följer ju Vardagas menyer i konceptet Mat som hemma. Konceptet bygger främst på svensk mat, det är mycket såser. En del boende som kommer från andra kulturer uppskattar inte det. Vi försöker vara flexibla. En meny innehöll pasta tre gånger på en vecka, det tyckte en del var lite för mycket. Man kan byta ut mot ris eller potatis, mycket kan lösas med lyhördhet och flexibilitet. Vi ska snart ha planeringsdag tillsammans med medarbetarna och då ska vi diskutera mer kring hur vi kan förbättra nöjdheten med maten, säger Benny Andersson.

Ansträngningarna på Villa Fridsbo för att göra de boende mer nöjda med aktiviteter och mat har redan nu haft effekt. I höstas genomfördes Vardagas egen brukarundersökning och där var resultaten betydligt bättre än i Socialstyrelsens undersökning förra våren.

˗ Vi är inte riktigt där jag vill att vi ska vara än, men vi är på god väg, avslutar Benny Andersson.

Boende på Villa Fridsbo sitter runt matsalsbord och äter hotellfrukost
Ungdomar från Ung Omsorg på besök på äldreboendet Villa Fridsbo

Läs mer om Villa Fridsbo