Nyheter

Teamarbetet som minskar medicineringen på Brunnsgatan

Porträtt Birgitta

Mindre läkemedel och färre fallolyckor. Det är resultatet av ett strukturerat och målmedvetet arbetssätt som inkluderar alla medarbetare på demensboendet Brunnsgatan 15 A i Lund. Arbetet uppmärksammades nyligen på branschmässan Äldredagarna i Stockholm.

– Vi har kunnat ersätta läkemedel med omvårdnadsåtgärder och bemötandeplaner. Jag var inbjuden till Äldredagarna för att hålla ett seminarium om hur man kan leda en verksamhet att jobba på det här sättet, säger Birgitta Odell-Carlsson (bilden), verksamhetschef för Brunnsgatan 15 A.

Teammöten som gör skillnad

Grunden för arbetet, berättar hon, är de obligatoriska team- och reflektionsträffar som hålls på boendet var fjärde vecka där alla yrkesgrupper deltar och får komma till tals. Vid varje möte fokuserar man på fyra boende och går igenom en mängd aspekter för att få en helhetssyn. Detta enligt ett omfattande underlag som undersköterskorna på avdelningarna har tagit fram och som handlar om alltifrån mat, vikt, munvård och inkontinens till eventuell oro och apati, vad man tycker om och klarar av.

– Det ger oss koll på läget och vi skapar en samsyn för det fortsatta arbetet – vilka åtgärder vi ska sätta in för att ge bra personcentrerad vård och omsorg, säger Birgitta.

– Allt som bestäms på teamträffarna är beslutande och alla måste följa de åtgärder som sätts in! Under tiden träffarna pågår har vi vikarier på
avdelningarna. Det är jätteviktigt att alla medarbetare är med och får bidra, även representanter från natten.

Kontinuerlig utbildning

Att man fortlöpande utbildar medarbetargruppen är en annan nyckelfaktor för det framgångsrika arbetet på Brunnsgatan 15 A, framhåller Birgitta.

– Självklart måste våra undersköterskor förstå varför de ska fylla i de olika dokument de gör inför teamträffarna.

– All personal hos oss är Silvia-certifierad och vi har fyllt på med ytterligare vidareutbildning, till exempel BPSD-utbildning, palliativ vård, musik i vårdarbete, taktilmassage och jagstödjande-förhållningssätt.

Många nyfikna frågor

Vi pratar med Birgitta någon dag efter hennes seminarium på Äldredagarna. Vad fick hon för respons på mässan?

– Faktiskt ganska mycket nyfikna frågor. Och Senior Alert – ett nationellt kvalitetsregister och verktyg för att stödja vårdprevention – tog kontakt
och sa att de gärna vill besöka oss. Det finns tydligen inte så många som jobbar så strukturerat som vi gör.