Nyheter

Språkpraktik på Gruvan i Karlstad leder till utbildning och jobb

Marie och en prakikant

På Vardagas äldreboende för personer med demenssjukdom, Gruvan, i centrala Karlstad finns just nu fem språkpraktikanter genom ett samarbete med den lokala SFI-utbildningen. Två dagar i veckan går de bredvid omsorgspersonalen, lär sig svenska och får kunskap om hur det är att jobba på äldreboende.

˗ Det fungerar jättebra och vi har ett fint samarbete med SFI-utbildningen, Folkuniversitetet, Karlstads kommun och Arbetsförmedlingen. Språkpraktikanterna är en tillgång för oss, de hjälper till på olika aktiviteter, med matning, förflyttning och mycket annat. Samtidigt får de bra träning i svenska när de får höra många olika röster. En del av våra boende har svårt att prata eller hör dåligt, så det blir extra övning. Dessutom lär de sig olika vårduttryck på svenska, säger gruppchef Marie Tisell, som ansvarar för praktikanterna på Gruvan.

Praktik som lett till jobb

Kokob Teame är en av språkpraktikanterna. Hon kom till Sverige från Eritrea för tre år sedan. Nu läser hon svenska och matte tre dagar i veckan och gör praktik på Gruvan de övriga två dagarna. I sommar har hon fått en timanställning som vårdbiträde på Gruvan och till hösten väntar en undersköterskeutbildning.

˗ Jag tycker mycket om att arbeta med de gamla. De är så snälla och gulliga och hjälper mig att lära mig svenska. Jag trivs på Gruvan och vill gärna fortsätta jobba inom äldreomsorgen, säger Kokob.

˗ Kokob är jätteduktig och har fått börja jobba mer självständigt nu. Det är flera som är och drar i Kokob och vill anställa henne, bland annat hemtjänsten i grannkommunen Hammarö. Men vi fångade in henne, säger Marie med ett skratt.

Väcka intresse för omsorgsyrken

Ett av syftena med språkpraktiken, förutom att lära sig svenska och komma in i det svenska samhället, är att få fler intresserade av att arbeta i äldreomsorgens olika bristyrken. Marie berättar att även en av de andra praktikanterna, som tidigare ville bli busschaufför, nu funderar på jobb i omsorgen i stället. Som gruppchef har Marie haft mycket jobb med att rekrytera omsorgsmedarbetare till sin avdelning och hon är tacksam för att kunna bidra till att fler vill jobba med äldre.

Språkpraktiken pågår så länge som SFI-utbildningen varar. Efter den blir det alltså sommarjobb på Gruvan och från i höst en 1,5 år lång undersköterskeutbildning för Kokob. Även i den ingår det praktik.

˗ Kanske det blir på Gruvan, men det vore intressant att få prova något mer också, säger Kokob.

Gruvan har också tre serviceassistenter, en på varje våningsplan, som lagar maten. En av dem har fått fast anställning nu medan de två andra har introduktionsjobb. Dessutom har en kvinna som gjort praktik inom lokalvård fått introduktionsjobb. Också det är ett led i att intressera nyanlända för att jobba i äldreomsorgen, lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället.

Så här säger Nina Thorén Forsanker, projektledare för integration på Vardaga/Ambea om Gruvans satsning på språkpraktik:

˗ Vi ser dessa typ av samarbeten som oerhört värdefulla, då vi behöver attrahera kompetens och väcka nyfikenhet till de som är osäkra på vilket yrke de ska jobba med i framtiden. Vi vet också att språket utvecklas mycket fortare om du kombinerar språk och arbete, så det blir en win-win.

praktik på äldreboendet Gruvan
Marie Tisell och Kokob Teame.