En omsorgstagare ler mot en medarbetare

Sommarsemester: Så kan du som närstående till en person med demenssjukdom tänka

Kvinna tittar glatt på medarbetare

Inför sommaren kämpar många närstående med tankar om hur man ska göra och tänka kring semestern. Kan man åka bort som närstående? Eller kan man ta med sig en person med demenssjukdom på semestern? Tillsammans med vår demensvårdsutvecklare Inger Brolin lyfter vi tips och råd.

Att vara närstående till en person med demenssjukdom kan vara tungt och utmanande. Många upplever stress, dåligt samvete och otillräcklighetskänslor – speciellt under högtider och semestrar. Det kan vara svårt att veta vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk, men också sig själv.

– Det är viktigt att du påminner dig om att ditt välmående och dina behov inte försvinner bara för att någon du tycker om har drabbats av en demenssjukdom. Såklart att du ska kunna ha semester utan dåligt samvete, säger Inger Brolin, demensvårdsutvecklare på Vardaga och Lära.

Att orka vara en bra närstående

Vissa har fördelen att vara flera närstående, vilket gör det lättare att samarbeta, stödja och avlasta varandra.

– Om jag ska utgå från mig själv och hur det var när min mamma var demenssjuk, så delade vi alltid upp oss, berättar Inger. Vi hade fördelen att vara flera syskon, så vi synkade alltid. Både för att mamma skulle få besök med jämna mellanrum, men också för att vi själva lättare kunde koppla av då, och få möjlighet att fylla på med ny energi och kraft.

Andra behöver vara närstående själva, och då kan det vara klokt att be vänner eller bekanta om hjälp, som kan ställa upp och vara en tillgång. Är du helt själv, utan kontaktnät, så finns alltid personalen på boendet som stöd.

– Ingen klarar allt, säger Inger. Tänk på vad du behöver göra för att orka vara en bra och stödjande närstående. Försök att ha den insikten. Alla behöver återhämtning, och alla behöver tänka utifrån sig själva och sina egna behov emellanåt. Kanske behöver du åka bort för att hämta hem kraft någon annanstans ifrån? Du förtjänar också att må bra.

Tips till dig som närstående till person med demenssjukdom i sommar

Inför sommaren

 • Fundera: För vems skull?
  För vems skull stressar du med besöken, eller för vems skull vill du ta med din närstående med demenssjukdom på semestern? Hur mår personen före, under och efter? Och hur mår du? Tänk och utvärdera.

 • Rannsaka dig själv
  Hur mycket orkar du umgås? Kommer du ha tålamod och orka svara vänligt om tjat och oro uppstår? Kommer ni ha det trevligt tillsammans? Fokusera på att göra sådant som ni båda klarar av och prioritera att ni ska ha det trevligt.

 • Ha god kontakt med personalen
  En bra kontakt med personalen på boendet kan kännas tryggt. Boka in ett möte inför din sommarsemester och berätta om din plan, för att få deras rekommendationer. Tillsammans kan ni komma fram till vad som blir bäst för just din närstående, och på vilket sätt personalen kan stötta och hjälpa till.

Vid umgänge

 • Korta ner tiden
  En hel dag eller en hel helg kan ibland bli för mycket – för samtliga parter. Ibland kan det vara klokt att begränsa intrycken för personen med demenssjukdom, men också att spara på din egen kraft och ditt eget tålamod. En fika, en lunch eller en promenad räcker många gånger gott.

 • Dela upp er
  Kanske är ni flera stycken som har tid att komma på besök under sommarledigheten? Dela upp er och kom i mindre grupper för att undvika för många intryck som lätt kan skapa oro och förvirring i efterhand. På så sätt får personen med demenssjukdom också flera utspridda besök.

 • Inför regeln “En röst i taget
  Om ni är fler som ska umgås – tänk på att prata en person i taget. Bestäm ett slags kodsystem som ni har mellan varandra, till exempel ett diskret kroppsspråk eller en blinkning, för att påminna. En röst i taget är viktigt för att personen med demenssjukdom inte ska bli hjärntrött efter besöket.

Om du ska åka bort

 • Hälsa på innan semestern
  Se till att få en fin stund med personen innan du åker i väg. Kom över på en fika och prata om positiva saker som blommor, sommar eller vad personen i fråga tycker om. Det kan minska risken för dåligt samvete över att du åker i väg.

 • Berätta – eller undvik att berätta
  Utgå ifrån personen och hur långt gången hon eller han är i sin demenssjukdom. Mår personen bra av att veta att du ska resa i väg – säg det. Om det kan väcka oro eller andra spekulationer så kan det vara bättre att undvika att berätta, och i stället säga att ”vi ses en annan dag” när ni skiljs åt. Kom ihåg att kontakt genom telefonsamtal också är möjligt.

 • Be om hjälp
  Om ni inte är flera närstående som kan turas om med besöken, så be om hjälp hos vänner eller bekanta som kanske kan vara en tillgång för din närstående när du åker bort. Du kan också be personalen på boendet om extra stöd och sällskap när du är bortrest.

Vid gemensam resa/utflykt

 • Tänk i nutid
  Vad uppskattar personen, just nu? Och vad orkar personen, just nu? Ibland är det lätt att fastna i tankar om vad personen har uppskattat tidigare i livet. Men en person med demenssjukdom är inte sig lik, alltid.

 • Förbered
  Ta reda på hur personens basala behov (aptit, sömn, toalettbesök osv) sett ut veckan innan, så att han eller hon mår tillräckligt bra för resan/utflykten. Pricka hellre in en rätt dag för allas välmående, i stället för den där högtiden eller födelsedagen. Planera också in hur hämtningsdagen ska se ut, så att det inte blir några missförstånd eller oförutsedda händelser.

 • Utvärdera
  Demenssjukdom varierar med tiden, och bara för att en resa/utflykt gick bra för några månader sedan så behöver det inte gå lika bra nu. Ta hjälp av personalen på boendet för att veta hur personen mått innan och efter. De kan också hjälpa till att välkomna personen tillbaka lite extra för att avleda förvirring, oro eller saknad.