Nyheter

Sociala tjänstehundar arbetar på Vardaga

Hunden Flisa ligger på en matta

Hundar förekommer på flera av Vardagas verksamheter till glädje och nytta för såväl boende som medarbetare. Det är dock inte vilka hundar som helst som arbetar i Vardaga, utan alla är utbildade till sociala tjänstehundar.

Marie Lindström arbetar på en daglig verksamhet i Vardagas systerföretag Nytida. Hon är också kontaktperson för djur i omsorgen inom Vardaga. Hennes hund Flisa, en elva år gammal isländsk fårhund, är med Marie på jobbet tre dagar i veckan.

Social tjänstehund samlingsnamn

Flisa är utbildad till social tjänstehund och bidrar med att skapa aktiviteter, ge kärlek och sällskap på ett kravlöst sätt. Social tjänstehund är samlingsnamnet för hundar som arbetar inom omsorgen till exempel i skolor, äldreomsorg, daglig verksamhet eller på boenden. Vårdhund eller besökshund kallas de ofta inom äldreomsorgen.

– Till skillnad från en assistanshund som jobbar åt en enskild person, jobbar en social tjänstehund tillsammans med sin förare och mot flera personer, förklarar Marie.

Flisa i tjänst

Utbildning för att bli certifierade

Både hund och förare genomgår en utbildning för att bli certifierade. Efter certifieringen görs också ett nytt test vartannat år. Innan utbildningen startar, när hunden är tolv månader, testas hundens lämplighet.

– Hunden ska vara social och glad, men ska också klara oväsen, skrammel och att vara med högljudda människor. Den får inte heller gå i försvar av sig själv eller sin förare, exemplifierar Marie.

Hon menar att lämpligheten inte har så mycket med hundras att göra. Det handlar snarare om den enskilda hundens egenskaper och kynne. Utbildningen tar ett till ett och ett halvt år. Minst lika viktigt som att titta på hundens egenskaper är att bedöma hundförarens lämplighet.

– Som förare ska du både kunna möta och förstå de personer du jobbar med, men du får inte heller bortse från hundens behov eller gå ifrån djurskyddet. Det innebär till exempel att du ska kunna fria hunden från en obehaglig situation om något händer, säger Marie.

Praktik ingår i utbildningen

till skolan. Lovisa Jacobson och hennes pudel Atlas praktiserar just nu på ett av Vardagas äldreboenden och en daglig verksamhet på Nytida.

– Jag är uppvuxen med djur och vet hur mycket kärlek djuren ger. Att bara få vara nära hunden ger så mycket, säger hon om varför hon går utbildningen. Lovisa tillägger att hon och Atlas redan har fått förfrågningar om att fortsätta besöka verksamheterna när de är klara med sin examen.

Ett arbetspass för Lovisa och Atlas pågår ungefär en och halv timme och avslutas med en promenad. För Atlas är det intensivt arbete under hela den tiden. Hur länge en hund orkar arbeta skiljer sig från hund till hund. Flisa är med Marie hela dagar, något som kan vara krävande för många hundar. Flisa är dock rutinerad. Hon har också tid för pauser och en avskild plats att vila på. 

Lovisa och hunden Atlas gör praktik på ett av Vardagas boenden

Hundar gör nytta

Marie och Lovisa är eniga om att hundarna gör nytta i verksamheterna

– Hundarna sprider glädje och gemenskap, säger Lovisa.

– Flisa är mitt främsta verktyg. När det ibland kan bli låsningar hos någon kan Flisa hjälpa personen att komma ur låsningen. En äldre person som leker med hunden genom att till exempel kasta en boll får själv träning, kanske utan att ens märka det för att hen har haft så roligt, avslutar Marie.