Nyheter

Skyddsåtgärder på våra äldreboenden

Fikastund med boende och personal.
Fikastund med boende och personal.

Smittan av covid-19 ökar i landet. Vi lyssnar på myndigheterna och de regionala direktiven och anstränger oss tillsammans med alla närstående för att hålla smittan borta från våra äldreboenden.

Med hänsyn till den ökande smittan av covid-19 arbetar vi för att viruset inte ska få spridning på våra äldreboenden. Vi arbetar tillsammans med alla närstående för restriktivitet vid besök. Och när besök sker vill vi att man håller avstånd, använder munskydd och tvättar och spritar händerna.

Vi lyssnar på berörda myndigheter och följer de regionala rekommendationerna om covid-19 för boende, närstående och personal.

Kontrollera med respektive boende om hur rutinerna ser ut lokalt.