Nyheter

Sexlusten flyttar med in på äldreboendet

Omsorgstagare sitter och läser boken Äldres sexualitet.

Vardaga Lindgården i Broby har man arbetat med utbildning och upplysning kring äldres sexualitet för att de boende ska kunna fortsätta sitt aktiva sexliv utifrån sina egna förutsättningar.

– Sexuell hälsa är en del av den allmänna hälsan, säger Liselott Nilsson-Klang, verksamhetschef.

Det var flera händelser på boendet Vardaga Lindgården som ledde fram till att verksamhetschefen Liselott Nilsson-Klang ville att personalen skulle lära sig mer om äldres sexualitet. Bland annat ett par som ville ha hjälp att boka ett hotellrum för att kunna ha sex, för de ville inte bli avbrutna av personal på äldreboendet.

– Jag reflekterade över händelserna och funderade på hur vi skulle kunna närma oss ämnet och hjälpa våra boende på samma sätt som vi gör med annan omsorg. Om det finns något de behöver hjälp med eller undrar, så ska vi kunna svara.

2022 startade projektet och en sexolog från RFSU föreläste för personalen om äldres sexualitet. Numera finns skyltar med budskapet ”stör ej” att sätta på lägenhetsdörren och så finns lustkorgen. En väska med sexleksaker och andra hjälpmedel. Det är visningsexemplar, men boendet hjälper till att beställa om det finns något omsorgstagarna vill ha.

– Märker vi att den boende inte vill prata om sexualitet eller blir kränkt så backar vi direkt. Vi finns här för omsorgstagarna och är lyhörda för deras behov och önskemål, avslutar Liselott Nilsson-Klang.