Nyheter

”Se människan bakom demenssjukdomen”

Medarbetare med munskydd omfamnar kvinna som sitter på en vit parkbänk

Att få använda friska förmågor, bemötas med respekt och vistas i en stressfri och förutsägbar miljö. Det är viktiga nycklar för ett gott liv för personer med demenssjukdom.

– Det handlar om att se människan bakom sjukdomen och ta tillvara det som fortfarande är friskt, samtidigt som vi stöttar upp funktioner som brister – alltid på ett värdigt och respektfullt sätt.

Det säger Liselotte, med 20 års erfarenhet av äldreomsorg och demensvård, idag utbildare på Demensakademin inom Vardaga.

– Så kan vi hjälpa personer med demenssjukdom att bevara självkänslan och må så bra som möjligt. Eftersom det i dagsläget inte finns någon bot är just ett gott bemötande det bästa vi kan göra för personer som drabbats av sjukdomen.

Med varje boende i fokus

Startpunkten i Vardagas demensomsorg är därför en noggrann kartläggning av förmågorna hos den enskilde boende – vad fungerar fortfarande bra? Med vad behövs stöttning? Stort fokus läggs också vid att förstå personen – hur vill han/hon ha det? Hur har man levt tidigare? Vilka är intressena?

– I det här arbetet kan dialogen med närstående vara viktig, då de kan bidra med förståelse kring tidigare livshistoria och personlighet. Kanske har vår boende alltid haft trädgård – ja, då är det klart att man ska få fortsätta gräva i rabatten om man vill och orkar. Gillar man matlagning är man hjärtligt välkommen till köket, säger Liselotte Björk.

Bekräfta känslan och undvika stress

Sedan återkommer hon till vikten av att alltid visa stor respekt och ge ett värdigt bemötande av personer med demenssjukdom – inte minst då känslorna ofta förstärks i samband med sjukdomen.

– Inte sällan kan människan framför dig ha glömt orden men känslolivet bli mer intensivt. Att se och bekräfta känslan, även sådant som är negativt som oro, är något vi jobbar mycket med. Därefter kan man försöka byta fokus och hitta på någon annan aktivitet.

Ytterligare en viktig del i omsorgen är att undvika stress och kunna vara här och nu tillsammans med den boende.

– Stress smittar och kan förvärra symptomen som demenssjukdom för med sig. Även om vi känner oss stressade och har mycket att göra så behöver vi försöka förmedla ett lugn utåt.

Genomtänkt boendemiljö

På Vardagas boenden inreds enligt ett prisbelönt boendekoncept där färger och inredningsdetaljer är anpassade till ett åldrande öga och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig.

– Till exempel har varje våningsplan och dess inredning olika färger. Så underlättar vi för personer med demenssjukdom lättare hitta sin lägenhet och skapar känslan av kontroll.