I det här seminariet diskuterar vi hur det är att vara anhörig till en person i äldreomsorg. Hur hittar man balansen mellan att vilja hjälpa sin närstående och själv orka som anhörig?

Anna-Karin Ehdwall, Vardaga, Liselotte Björk, Demensakademin och Susanne Rolfner-Suvanto, NKA Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, tar under seminariet upp vanliga frågor och funderingar som de får av anhöriga.

  • Vad kan jag som anhörig få för stöd?
  • Hur ansöker man om hemtjänst eller plats på äldreboende?

Att vara anhörig till en person som börjar få svårt att klara sig själv på äldre dar är inte alltid så lätt. Det kan vara kroppen som börjar svikta, eller en demenssjukdom som smyger sig på. Vilket stöd kan jag som anhörig få i de situationer som kan uppstå och inför de ofta svåra beslut som måste fattas?

Det är viktigt att tänka på, att det inte finns någon mall för hur man ska vara som anhörig. Alla slags människor med alla slags relationer drabbas av sjukdom och åldersrelaterade problem. Det finns inte ”bra” eller ”dåliga” anhöriga, alla är olika. Här är några tips till sig som är anhörig till en äldre person, som kanske har hemtjänst eller funderar på att flytta in på ett äldreboende.

• Gå inte ensam och grunna om du har frågor eller funderingar. Sök stöd och hjälp! Tillåt dig att känna trötthet och förvirring ibland, det är helt normalt. Ta hjälp av professionella personer inom äldreomsorgen i din kommun i att fatta svåra beslut. Ta ett steg tillbaka som anhörig och ta emot det stöd du kan få.

• De flesta kommuner har någon form av stöd till anhöriga. Ring kommunens växel och fråga efter anhörigkonsulent eller liknande funktion.

• Det finns också föreningar och organisationer som kan ge stöd och utbildning för anhöriga. Även här kan kommunen ge tips om vad som finns lokalt. På nationell nivå finns NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Där finns bra information och utbildningar och man kan ställa frågor direkt till erfarna rådgivare.

• Har din närstående hemtjänst eller bor på äldreboende, tveka inte att ställa frågor till personal och enhetschefer. Det finns inga dumma frågor. Tänk på att du som anhörig känner din närstående bäst och kan vara till hjälp för medarbetarna i att lära känna honom eller henne. En del av Vardagas boenden erbjuder studiecirklar för anhöriga om exempelvis bemötande av personer med demenssjukdom. Fråga på din närståendes boende om det finns där.

• Har du svårt att besöka din närstående, på grund av geografiska avstånd eller andra omständigheter, kan digital kommunikation fungera bra. Många äldreboenden har surfplattor eller smarta telefoner och kan hjälpa till med kontakten.