I det här seminariet diskuterar vi vad som händer med rätten till delaktighet, integritet och självbestämmande för den om drabbas av en demenssjukdom

Anna-Karin Ehdwall, verksamhetsutvecklare Vardaga och Liselotte Björk, Demensakademin, tar under seminariet upp vanliga frågor och funderingar som de möter i sitt arbete.

  • Blir jag omyndigförklarad om jag får en demenssjukdom?
  • Måste jag flytta in på ett äldreboende?
  • Om jag inte vill duscha, kan någon tvinga mig?
  • Mina barn vill att jag ska gå på promenad varje dag och vara med på olika aktiviteter – men jag vill inte.