Första tecknen på begynnande demenssjukdom

I det här seminariet samtalar vi om vilka tecken som kan tyda på att någon har en begynnande demenssjukdom.
Seminariet riktar sig till dig som har funderingar kring om du själv eller en anhörig kan vara på väg in i en demenssjukdom

Några exempel på vanliga frågor och funderingar kring ämnet:

  • Vilka vanliga tecken bör man vara uppmärksam på, hos sig själv eller personer i sin närhet?
  • Vad gör jag om jag misstänker att min mamma har en demenssjukdom och inte själv vill kännas vid det?
  • Är glömska det samma som demenssjukdom?

Det är fortfarande många som tycker att det är svårt att prata om hjärnans sjukdomar. Man kan känna skam när det inte fungerar som tidigare. Det kan vara jobbigt att ställa frågor eller påtala att man ser förändringar hos en person i sin närhet.

Det finns uppemot hundra olika sjukdomstillstånd som ger demensliknande symtom. Alzheimer är vanligast och står för cirka 70 procent.

Våga lite på dig själv om du märker att en person i din närhet förändras. Stödet kan se olika ut i olika delar av landet. Vårdcentralen kan vara ett stöd. Sök efter demensteam i kommunen där du bor är ett tips. Dock kan vi inte tvinga någon mot sin vilja ut. Som anhörig kan man också behöva avlastning för att orka med.

Se seminariet i efterhand

Anna-Karin Ehdwall, verksamhetsutvecklare Vardaga och Liselotte Björk, Demensakademin tar under seminariet upp vanliga frågor och funderingar som de möter i sitt arbete.

Tidiga tecken som kan tyda på demenssjukdom

  • Att ha svårt att klara sådant som man normalt klarar, som att koka kaffe eller laga mat.
  • Att inte kunna orientera sig i en ny miljö
  • Att inte hitta hem.
  • Personlighetsförändring och humörförändring
  • Svårt att ta initiativ
  • Att fråga om eller upprepa samma sak igen och igen
  • Att blanda ihop ord, så att köttbulle istället blir jordgubbe.