Att få en demensdiagnos är ett tufft besked, som ställer livet och tillvaron på ända. Det gäller både den som insjuknar och de anhöriga. De olika demenssjukdomarna har det gemensamt att de framskrider genom olika faser där sjukdomen gradvis försämras.

Vad händer i de olika faserna och hur kan den demenssjuka personer och de anhöriga få ett så bra stöd som möjligt? Om det samtalar Anna-Karin Ehdwall, Vardaga och Liselotte Björk, Demensakademin i detta seminarium

Under seminariet tar de upp vanliga frågor de får om demenssjukdom. Exempelvis:

  • Hur ser sjukdomsförloppet ut?
  • Hur länge kan jag bo kvar hemma?
  • Vilket stöd behöver jag och mina anhöriga under de olika faserna?
  • Hur kan jag få en bibehållen livskvalitet trots att sjukdomen försämras?