Att flytta in och bo på äldreboende idag

Under coronapandemin har det varit mycket diskussioner om äldreomsorgen och inte minst äldreboenden. Det har varit en tuff period, men idag när de flesta är vaccinerade och rutinerna utvecklats är situationen betydligt bättre.

Helen Frennemark Hållö, verksamhetschef på äldreboendet Villa Roos Park i Staffanstorp och Anna-Karin Ehdwall, verksamhetsutvecklare på Vardaga möttes i ett samtal om hur det är att flytta in och bo på ett äldreboende idag.

Helen: Vi har hela tiden strävat efter att den som bor hos oss ska märka så lite som möjligt av pandemin. Det som märkts mest är att de inte fått ta emot besök, när det var besöksförbud. Vi har försökt jobba så att de boende kan leva sina liv som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Anna-Karin: I min roll pratar jag med många människor och jag ser att det finns en oro att flytta in på äldreboende. Det är också färre som väljer att flytta in, vilket kan bero på rädsla. Behöver man vara rädd?

Helen: Nej, det behöver man inte. Vaccinationen har kommit långt, vi har fungerande hygienrutiner och vet hur vi ska göra om det kommer in smitta. Vi gör hela tiden riskbedömningar och medarbetarna är uppmärksamma på symtom hos sig själva och våra boende. Blir någon förkyld, testar vi för säkerhets skull. Så på grund av corona behöver man inte avhålla sig från att flytta in.

Anna-Karin: Är största delen av de boende och medarbetarna nu vaccinerade?

Helen: Ja, de flesta av våra boende och medarbetare är vaccinerade. Vi har ett samarbete med vårdcentralen, som hjälper till med vaccinering av nya boende och medarbetare. Vi erbjuder vaccinering även för våra semestervikarier. Jag upplever inte att det finns något vaccinmotstånd i gruppen.

Hygienrutiner och utbildning av medarbetare

Anna-Karin: Hur arbetar ni med hygienrutiner och vad får medarbetarna för utbildning kring det?

Helen: Dels får alla nyanställda utbildning, dels får alla medarbetare regelbunden repetitionsutbildning. Vi följer hela tiden upp våra rutiner och håller frågan ständigt levande.

Anna-Karin: Har de flesta som anställs en grundutbildning i vård och omsorg?

Helen: Det kan se olika ut från kommun till kommun beroende på våra avtal, men vi anställer helst undersköterskor. Tyvärr börjar det bli ett bristyrke. Vi kan därför också anställa de som har en grundkunskap inom vård och omsorg, där vi kan bygga på med intern utbildning.

Anna-Karin: Kohortvård har diskuterats mycket, vad är det?

Helen: Vi ställer om till det vid smittutbrott och det betyder att vi undviker smitta mellan de olika avdelningarna. Medarbetarna går inte mellan avdelningarna och vi undviker att de boende träffas i möjligaste mån. Vi begränsar kontakterna så man inte sprider smitta från avdelningar där det finns eller misstänks smitta. Det är i grunden inte svårt att följa det arbetssättet, men om man får smitta på flera avdelningar samtidigt kan det vara svårt att få personalen att räcka till.

Ann-Karin: Är det svårt att få personer med demenssjukdom att stanna på sitt rum när det är smittutbrott?

Helen: Ja, det kan vara svårt, men det är bara att påminna om och om igen. Det rör sig ju om en begränsad period.

Är du orolig, våga fråga och ta reda på mer!

Anna-Karin: Har du fått samtal från personer som är oroliga för att flytta in?

Helen: Ja, en del, mest från närstående. Besöksförbudet var det man var mest orolig för, känslan av att inte kunna komma och hälsa på, mer än rädslan för smitta.

Anna-Karin: Mitt bästa råd till dig som beviljats plats på äldreboende: Kontakta gärna flera olika boenden och tala med chefer och medarbetare. Ta reda på så mycket som möjligt, ställ frågor.

Helen: Ja, det bästa är att prata med oss och fråga, Ring oss! Vi hittar olika möjligheter att visa boendet, kanske träffas fysiskt, skicka bilder, använda Skype eller andra digitala tjänster skicka bilder. Det viktigaste är personlig kontakt med någon som kan berätta hur det är på boendet.

Anna-Karin: Finns möjlighet att besöka äldreboenden idag?

Helen: Det finns inget besöksförbud idag, vi har möjlighet att ta emot besök. Vi rekommenderar att man bär munskydd i gemensamma utrymmen och i övrigt följer de allmänna rekommendationerna; inte vara förkyld, tvätta och sprita händerna, hålla avstånd.

Anna-Karin: Får närstående komma och gå som de vill på boendet?

Helen: De som bor hos oss bestämmer själva i sin egen lägenhet. Vi rekommenderar att man inte har för många besökande på en gång och att besökare använder munskydd i gemensamma utrymmen.

Ändrade arbetssätt under pandemin

Anna-Karin: Vad krävs för skyddsutrustning för personalen?

Helen: Vi arbetar med både munskydd och visir i allt omvårdnadsarbete.

Anna-Karin: Hur ser måltidssituationen ut?

Helen: Vi har inte ändrat hur vi lagar maten, men vår personal kan inte äta tillsammans med de boende på grund av skyddsutrustningen. De sitter med och pratar men äter inte. Vi har också dukat och möblerat lite glesare.

Anna-Karin: Hur påverkas de boende av personalens skyddsdräkter?
Helen: Inte så mycket i det dagliga, men de får inte samma bild av hur vi ser ut. Personalen kan inte jobba med hela sitt ansiktsuttryck. Vi får gestikulera mer och vara tydligare med vad vi säger. Munskydd och visir dämpar och gör det svårare att höra.

Anna-Karin: Har ni kunnat ha några aktiviteter för de boende?

Helen: Vi har haft lika mycket aktiviteter som vi brukar, men anpassat dem till mindre grupper inom varje avdelning, eller varit utomhus när vädret är bra. Vi har haft färre externa underhållare, och de har fått bära samma skyddsutrustning som personalen.

Anna-Karin: Finns risken att smittan kommer in igen på våra äldreboenden?

Helen: Smittan finns i samhället och även den som är vaccinerad kan bli sjuk, om än oftast lindrigt. Vi kommer att vara fortsatt observanta och följa utvecklingen, men jämfört med att år sedan är det betydligt mindre sannolikt att smitta kommer in. Vi har lärt oss mer och har fungerande rutiner.

Se vårt seminarium Flytta in på äldreboende idag (sida måste göras först)

Hör Hur det är att flytta in och bo på ett äldreboende i dag:

Se vårt webbseminarium i efterhand