Vardagas äldreboenden är byggda efter dina behov 

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

När vi blir äldre är det många av oss som behöver stöd och hjälp i vardagen. Därför är våra hus anpassade för att bland annat stötta personer med nedsatt rörelseförmåga och att utrymmen och ytor är utformade för att understödja personer med kognitiv svikt.

Korridorer och dörröppningar är anpassade för smidig passage där tex sängar går att rulla ut till balkongen eller trädgården. Digitala dörrlås öppnas automatiskt när boende närmar sig, vilket ökar känslan av trygghet och självständighet. Fokus på genomtänkt design kombinerad med teknik gör Vardagas boende extra ändamålsenliga.

Behöver du praktisk hjälp vid flytten med exempelvis möbelmontering? Prata då med verksamhetschefen på ditt boende, då många erbjuder extra tjänster mot en avgift.