Tillsammans med Ung Omsorg gör vi helgerna lite roligare

Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar med ett brinnande intresse för äldre. Samarbetet med Vardaga, som inleddes 2008, går ut på att ungdomarna åker till våra verksamheter på lördagar, söndagar och skollov och sätter guldkant på de äldres tillvaro.

Målet med verksamheten är att det ska hända något som ger våra äldre ny energi varje dag, inte bara på vardagar då utbudet av aktiviteter är stort. Ungdomarna inte ersätter någon, utan är extra resurser utöver ordinarie personal.

Det här gör Ung Omsorg hos oss

Normalt kommer en grupp med sex ungdomar och stannar i ett par timmar. Mycket tid går givetvis åt till samtal. De äldre berättar om sina erfarenheter och de yngre om sina liv – samvaro som skapar insikter för båda generationerna och knyter dem samman.

Ungdomarna erbjuder också olika gemensamma sociala aktiviteter, till exempel:

  • Sång, musikquiz, allsång
  • Bakning, matlagning
  • Högläsning av bok eller tidning
  • Sällskapsspel
  • Promenader, boule och andra uteaktiviteter
  • Målning och andra kreativa aktiviteter
  • Visa hur man kontaktar närstående genom sms och e-­post

Äldreboenden över hela Sverige

Idag är Ung Omsorg knutna till ett 40-tal av Vardagas boenden runt om i hela Sverige.

För att det ska bli lättare att bygga personliga relationer mellan gamla och unga, vilket är mycket viktigt i den sociala omsorgen, besöker samma ungdomar alltid samma äldreboende.

Antalet ungdomar som söker sig till Ung Omsorg är väldigt stort. Tiden hos Vardaga är ett meningsfullt extrajobb som ger nya, värdefulla relationer och erfarenheter för hela livet. Många äldre blir som en extra farmor eller farfar till de yngre. För många unga är det dessutom ett sätt att prova sitt intresse för jobb inom vård och omsorg.

Unikt samarbete mellan Vardaga och Ung Omsorg

Vardaga är Ung Omsorgs huvudpartner och vi har haft ett nära samarbete sedan 2008. Vi utbyter kunskaper och erfarenheter, till exempel deltar Ung Omsorg i Demensakademins utbildning en gång om året. Tack vare det omfattande samarbetet har Ung Omsorg snabbt kunnat utveckla sitt erbjudande.

I dag besöker Ung Omsorgs drygt 1 000 ungdomar en bit över 100 äldreboenden spridda över hela Sverige. Mellan 30 och 40 procent av dem som arbetat inom Ung Omsorg går vidare till arbete eller studier inom vård och omsorg.

Ung Omsorg drivs av Benjamin Kainz och Arvid Morin och startades i Växjö år 2007. Målet är att inspirera högstadieungdomar till arbete inom vård- och omsorgssektorn och att möta äldre människors sociala behov. Ung Omsorg har bland annat utsetts till Europas bästa unga entreprenörer och Årets Unga Företagare samt tilldelats stipendiet Kompassrosen av Konungens stiftelse Ungt Ledarskap.