Min levnadsberättelse

Vikten av att få förståelse och kunskap om personens livshistoria, den så kallade levnadsberättelsen är viktigt när man flyttar in till ett äldreboende.

Syftet med levnadsberättelsen är att de som arbetar i omsorgen ska lära känna den person de möter. Då kan man lättare förstå, trösta och stödja när minnet sviker och skapa meningsfulla dagar. Levnadsberättelsen är extra betydelsefull för personer som har svårt att minnas sitt liv eller som inte kan göra sig förstådda.

Det som har varit viktigt i livet

I en levnadsberättelse försöker man få fram vad som varit viktigt i livet från barndom till pensionärsliv. Ofta när man blir äldre går man tillbaka till barndomen och minns mamma och papa. Särskilt för personer med demenssjukdom är det ofta lättare att minnas det som hände för länge sedan. Om medarbetare på ett boende eller i hemtjänsten vet hur relationen till föräldrarna såg ut kan de bekräfta personens minnen, Det skapar trygghet och är ofta kravlöst att berätta och samtala om.

Tidigare arbeten och rutiner

Det kan också vara bra att känna till var personen har bott och har arbetat med. Det är ganska vanligt att den roll som vi har haft i vårt yrkesliv finns kvar och kan påverka måendet senare i livet. Arbetstider så som nattarbete kan påverka dygnsrytmen även när man är äldre.

Traditioner och känslor

Traditioner, trosuppfattningar och högtider kan vara olika viktiga för olika personer. Högtider, som julen, kan skapa glädje hos en del men kan skapa stress hos andra.

Det kan också vara viktigt att veta om personen tycker om sällskap eller trivs bäst själv.

Sorger, rädslor eller svåra saker i livet kan komma upp till ytan när personer blir äldre.

Saker kan också förändras genom livet även när man blir äldre och man har alltid rätt att ändra inställning till olika saker.

Levnadsberättelsen

  • Levnadsberättelsen hjälper dem som arbetar i omsorgen att lära känna en person för att bättre kunna förstå personens agerande och känslor.
  • Att gå tillbaka till barndomen skapar ofta trygghet.
  • Den roll man har haft i till exempel yrkeslivet kan påverka hur man mår.
  • Högtider kan skapa både glädje och stress.
  • Saker kan förändras genom livet, också när man blir äldre. Vi har rätt att ändra oss genom hela livet.


Äldre person doftar på syrén

Vad är demens?

Orsakerna till demens är flera – men visste du att det finns forskning som visar att vi kan förebygga demens?
Två äldre personer samtalar framöver ett stort fönster

Olika typer av demenssjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för flera antal sjukdomar. Här listar vi de åtta vanligaste demenssjukdomarna.
Två personer promenerar i en grönskande trädgård

Demensens förlopp – 4 olika faser

Olika demenssjukdomar ter sig olika, men oftast följer alla samma förlopp – som går att dela in i 4 faser.
Träfasaden på ett av Vardagas äldreboenden

Så hittar du bästa demensboendet

När en anhörig drabbas av en demenssjukdom förändras ofta hela livssituationen. Att hitta en plats på ett äldreboende för den demenssjuke kan vara nytt och ta tid.
En omsorgstagare ler mot en medarbetare

Så får de närstående hjälp och stöd vid anhörigs demenssjukdom

Demenssjukdomar förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för de närstående. Sjukdomen brukar kallas för de anhörigas sjukdom.
Medarbetare hjälper en boende

Om du misstänker att en närstående har en demenssjukdom

Som närstående kan det vara svårt att veta vad man ska göra när en anhörig drabbas av en demenssjukdom.
En äldre person i glasögon ler mot kameran

Karin om sin mans demenssjukdom

Karin misstänkte tidigt att något var fel när hennes man började förlora minnet, men han ville inte lyssna.
Yngre medarbetare samtalar med en boende

Möjligheter till gemenskap när minnet sviker

Samvaron med personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter men det går att hitta glädje och gemenskap.
En person luktar på syréner

Vem fattar beslut åt en person som inte har förmågan att göra det själv?

Får jag bestämma själv när jag blir gammal? Eller är det någon annan som fattar besluten?