Vardagas trädgårdar 

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

I trädgårdarna på Vardagas egna-regi-boenden finns det mycket grönska. Här finns växthus, rabatter och odlingslotter och ibland möjlighet till utegym och till och med hönshus. Gårdarna är noggrant planerade och utformade för att ge stöd åt personer med demenssjukdom och nedsatt kognitiv förmåga. Gångar och passager skiljs tydligt åt för att det ska vara enkelt att orientera sig.

För att skapa en trivsam och givande utemiljö bearbetas trädgårdarna i dialog med de boende, utefter de lokala förutsättningarna. Allt för att ge känslan av en rik och rogivande natur.