Taktil massage på Vardagas äldreboenden 

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Taktil massage

Beröring är viktigt för oss människor. Forskning visar att positiv beröring är det bästa sättet att aktivera oxytocin – ett hormon som gör oss avspända och harmoniska. Därför erbjuder Vardagas personal taktil massage på flera av våra boenden. Det är en form av mjuk handmassage som är avslappnande och aktiverar sårläkning och tillväxt.

Sänker blodtryck och förbättrar kommunikation

Behandlingen sänker blodtrycket, minskar halten av stresshormoner och ökar toleransen för smärta. Det kan till och med förbättra kommunikationen och öka intresset för omvärlden för personer med demenssjukdom. Det blir också en trevlig och lugn stund mellan den boende och personalen.