Musik, sång och dans på Vardagas äldreboenden 

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Dans och fest

Musik, sång och dans är ett återkommande inslag på Vardagas äldreboenden. Det är ett sätt att umgås, röra på sig och ha roligt tillsammans. Ibland uppstår sång och dans spontant på avdelningarna, men vi anordnar också pub-kvällar, fester och allsång. 

Musik hjälper personer med demenssjukdom att bevara sin identitet. Det väcker minnen till liv. Studier har visat att musik och sång ökar välbefinnandet och stärker självkänslan. Det minskar också motsträvighet, aggressivitet och oro hos personer med demenssjukdom.