Att tala om personer vi mist – Vardaga

En förlust av en person som står en nära innebär att man står inför en period av sorg i sin tillvaro

Anna-Karin Ehdwall, verksamhetsutvecklare, och Liselotte Björk, demensvårdutvecklare, samtalade om hur man kan stötta en person med demenssjukdom om samtal om döden genom att vara lyhörd och anpassa samtalet efter person och situation.

Frågor som vi diskuterar under seminariet

Hur stor sorgen är skiljer sig naturligtvis från person till person och fall till fall, men det kommer att finnas en sorg att bearbeta.
”Min mamma kommer inte ihåg att min pappa är död sedan många år tillbaka”. Hur bemöter man det? Hur talar vi om döden med en person med demenssjukdom? Kan mamma följa med till kyrkogården och tända ljus för pappa?

Att möta någon som förlorat en nära

  • Det viktigaste är att lyssna.
  • Våga fråga hur personen mår.
  • Ställ öppna frågor vad, när och hur.
  • Var närvarande och våga ta initiativ till att hälsa på och hjälpa till, istället för att vänta på att den som sörjer ska återkomma.

Mer om livets slutskede

Palliationsakademin

Vardagas Palliationsakademi utbildar medarbetare i palliativ vård och omsorg för att förbättra vården och omsorgen i livets sista tid.