Vardagas medarbetare finns till för dig

Medarbetarna på Vardaga arbetar för att ge en personlig vård och omsorg

Alla Vardagas medarbetare finns här för dig. De hjälper ju dig med vård och omsorg förstås.

Hur vill du ha din dag, vad tycker du är meningsfullt? Vad vill du göra? Vad vill du inte göra? Allt det vill vi veta om dig för att det ska bli så personligt som möjligt så du får fortsätta leva ditt liv här på Vardaga.

I filmen berättar vi kort om de medarbetare som arbetar på Vardagas boenden.

Yrkesroller på våra boenden

Omsorgspersonalen som finns närmast dig har en undersköterskeutbildning. Sen har vi också sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi har också läkarorganisationer som vi samarbetar med. Du väljer själv om du vill anlita den läkare som vi har eller om du vill behålla din tidigare husläkare.

På varje plan finns också en gruppchef som jobbar dels i vård och omsorg men som också har chefsansvaret och finns nära dig och medarbetare i sin chefsroll. Sen har vi en verksamhetschef som ansvarar för hela verksamheten. Du kommer också få en specifik person utvald som din kontaktman som har som uppgift att lära känna dig extra mycket och ha kontakt med dina anhöriga om du så önskar. Någon medarbetare är också aktivitetsansvarig. På Vardaga erbjuder vi flera aktiviteter varje dag. Den aktivitetsansvarigas ansvar är att ta reda på vad just du önskar så att det blir anpassat efter dem som bor hos oss.

Demensakademien för Vardagas medarbetare

Våra medarbetare har alla en grundutbildning. Vi på Vardaga tycker att det är viktigt att hela tiden fylla på med kompetens. Därför har vi ett kompetensprogram som vi kallar för Demensakademien. Det innebär att all personal som vistas på äldreboenden får extra utbildning. Det handlar mycket om bemötande. Att förstå vad som händer i samband med åldrande och om man får en demenssjukdom. Vi vet också hur viktigt det är att stötta och hålla tag i kompetensen man har fått. Därför fortsätter vi efter utbildningen med vägledning för medarbetare. En viktig del i kompetensprogrammet är stödet till anhöriga. Vi erbjuder alla anhöriga att delta i en studiecirkel för att ge tips, råd och öka förståelsen för hur det kan vara när man blir äldre och får en demenssjukdom.