Ledarskap på Vardaga och Villa Solhem

På Vardaga är det viktigt att man får jobba med det man är intresserad av för att få gehör och utlopp för sina tankar och idéer. På så sätt blir medarbetarna engagerade och delaktiga i hur verksamheten drivs framåt. Det tror vi är en viktig del i ledarskapet, berättar Karin Johansson, verksamhetschef på Villa Solhem, äldreboende för demenssjuka.

Karin Johansson – Verksamhetschef Villa Solhem, äldreboende för demenssjuka om sin syn på ledarskap

Låt medarbetarna få växa

För att få den bästa omsorgen och de bästa boendena så behöver vi medarbetare som trivs och tycker om att vara på sitt arbete. Vi måste låta våra medarbetare få växa och låta dem få vara proffs på vad just de är bra på. Det ger ringar på vattnet.

” Jag tror att jag är en god lyssnare. Dörren ska alltid vara öppen och man ska alltid känna sig välkommen in och prata med mig. Oavsett om det gäller något som händer en boende, något som gäller verksamheten eller om det faktiskt kan vara någonting privat så ska man alltid känna att man kan komma till mig som är chef och prata om det.”