Jenny är gruppchef på Vardagas äldreboende Silverpark. Hon arbetar på en avdelning för personer med demenssjukdomar.

Det som ger mig meningsfullhet är att hjälpa andra människor. Jag handleder och stöttar personalen.

När jag rekryterar ny personal då tittar jag på personer som är lugna, trygga och glada. Det är bra egenskaper när man ska jobba med människor. Och att hjärtat är med!

Vi jobbar mycket med att bekräfta känslan hos en person som kanske är orolig eller ledsen. Man ska få känna sig behövd även fast man har en demenssjukdom.

Jag brinner för det här jobbet det känns jättebra!