Så hittar du bästa demensboendet

När en anhörig drabbas av en demenssjukdom förändras ofta hela livssituationen. Att hitta en plats på ett äldreboende för den demenssjuke kan vara nytt och ta tid.

För den som ska hitta ett äldreboende till en anhörig med en demenssjukdom kan det vara mycket att sätta sig in i. Saker att tänka på är om det exempelvis är viktigast att den som är sjuk bor kvar i kända omgivningar med vänner och grannar eller om det är viktigare att närstående har nära till boendet.

Det finns flera typer av äldreboende med olika inriktningar. För att få plats på ett demensboende måste personen i fråga ha fått en demensdiagnos. Det behövs dessutom, som i alla fall när man beviljas en plats på ett äldreboende, ett biståndsbeslut från kommunen där personen bor.

Besök olika verksamheter

Processen att välja äldreboende är ofta ny för de anhöriga. Ett bra tips är att besöka olika verksamheter för att skapa sig en bättre bild av dem.

– Ring och boka ett besök på några olika boenden ni är intresserade av. Det är bra att prata med personalen och be dem berätta om boendet. Be även att få titta dig omkring, säger Demensakademins Liselotte, som har arbetat  med demensvård i många år.

För en del personer med demenssjukdom kan det vara bra att följa med och besöka boendet.

– Men om den som är demenssjuk inte har insikt eller förstår att han eller hon behöver flytta kan det bara vara förvirrande att följa med, säger Liselotte.

– Våra demensboenden är miljö- och arbetssättanpassade efter personer med demenssjukdom. Personalen har speciell kompetens när det gäller omvårdnad av personer med demenssjukdom vilket är viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för den boende och deras närstående, säger Liselotte.