Så får de närstående hjälp och stöd vid demenssjukdom

Demenssjukdomar förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för de närstående. Demensakademin erbjuder därför stöd och utbildning via studiecirklar till närstående.

– Den här kursen har ökat min förståelse för vad som hänt, jag känner mindre frustration och oro, det har helt enkelt underlättat min vardag, berättar en närstående.

Utbilda och ge stöd till närstående

En viktig del av Demensakademins arbete är också att utbilda och ge stöd till närstående. Man vill hjälpa dem att förstå sin anhöriges sjukdom och känna att de inte är ensamma i sin ofta svåra situation.

– Vi måste underlätta för närstående och då behöver de också stöd och utbildning. De bjuds in till en studiecirkel. Där får de praktiska råd och tips. Många har frågor och undrar, ”Varför beter sig mamma på det viset?”, ”Varför säger han så?”, berättar Liselotte, demensvårdskoordinator på Demensakademin.

Utbildning ger insikt och förståelse

Närstående får också stöd för att prata om sorg och dåligt samvete. Det här är ett kontinuerligt arbete som fortsätter efter behov.

– Det var en bra utbildning. Man fick en insikt och inblick i hur det förhåller sig med demenssjukdom. Jag har fått bättre förståelse för min mamma, som har bott på Sandstugan i tre år. Kunskaperna är till hjälp i kontakten med henne” säger en man, som har sin mamma på Sandstugan i Tumba

– Min fru var också med på utbildningen. Nu kan vi hjälpa och påminna varandra. En del av det som sas visste vi sedan tidigare, men det var bra att få bekräftelse på det vi läst oss till, fortsätter han.

Minskar oron

Ofta kan det vara svårt för närstående att förstå vad som händer med någon som drabbats av demenssjukdom. Utbildning kan då fungera som stöd och minska oron hos närstående. Så här tyckte en kvinna, som har sin mamma på Skogsbruksvägen i Östersund:

– Jag begrep inte vad som hände med min mamma, den här kursen har ökat min förståelse för vad som hänt, jag känner mindre frustration och oro, det har helt enkelt underlättat min vardag. Jag gläds mer åt att vara hos mamma nu än innan jag gick kursen.

Viktigt att närstående delar med sig av sin kunskap

En annan viktig del är att personalen får kunskap från de närstående.

– Vi behöver deras kunskap för att kunna göra ett bra jobb. Många personer med demenssjukdomar kan inte berätta vad de tycker om eller inte, säger Liselotte.

Då är det viktigt att närstående kan berätta saker som ”den här musiken skulle mamma tycka om eller det här tror jag inte att hon gillar.”

– Närståendestödet vi har är unikt. Speciellt med tanke på kontinuiteten vi har i utbildningen, avslutar Liselotte.


Träfasaden på ett av Vardagas äldreboenden

Så hittar du bästa demensboendet

När en anhörig drabbas av en demenssjukdom förändras ofta hela livssituationen. Att hitta en plats på ett äldreboende för den demenssjuke kan vara nytt och ta tid.
En omsorgstagare ler mot en medarbetare

Så får de närstående hjälp och stöd vid anhörigs demenssjukdom

Demenssjukdomar förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för de närstående. Sjukdomen brukar kallas för de anhörigas sjukdom.
Medarbetare hjälper en boende

Om du misstänker att en närstående har en demenssjukdom

Som närstående kan det vara svårt att veta vad man ska göra när en anhörig drabbas av en demenssjukdom.
En äldre person i glasögon ler mot kameran

Karin om sin mans demenssjukdom

Karin misstänkte tidigt att något var fel när hennes man började förlora minnet, men han ville inte lyssna.
Yngre medarbetare samtalar med en boende

Möjligheter till gemenskap när minnet sviker

Samvaron med personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter men det går att hitta glädje och gemenskap.
En person luktar på syréner

Vem fattar beslut åt en person som inte har förmågan att göra det själv?

Får jag bestämma själv när jag blir gammal? Eller är det någon annan som fattar besluten?