Möjligheter till gemenskap när minnet sviker

En samvaro med personer som lever med demenssjukdom kan innebära vissa svårigheter. Här ger vi tips och diskuterar kring hur man kan stötta minnet hos en person med demenssjukdom.

Med hjälp av enkla verktyg kan vi hitta glädje och gemenskap. Genom att exempelvis använda sång och musik, utevistelse eller djur kan vi väcka minnen och hitta samtalsämnen. Att sjunga, läsa eller visa bilder eller ta med doftande apelsiner kan väcka känslor hos personen.

Minnet består av olika delar

Minnet är komplext och består av olika delar. Episodiska minnet är det som har hänt just mig, ett dagboksminne. Vid en demenssjukdom är just det som hänt precis nu oftast svårt att minnas medan det som finns längre tillbaka i tiden, som barndomsminnen, kan vara lättare att komma ihåg. Här kan man dock behöva hjälp av till exempel en känsla eller en doft för väcka minnet.

Även om man har svårt med vissa delar av minnet kan kunskapsminnet vara välbevarat, det vill säga sådant som jag lärt mig inom områden jag är extra intresserad av, som historia, sport eller litteratur eller sådant som jag har arbetat med i mitt yrkesliv.

Saker som kan stötta minnet

  • Dofter, smak och känsel bygger broar till minnen.
  • Musik kan vara ett positivt sätt att umgås.
  • Att läsa högt så att personen får höra en röst som hen känner igen betyder mycket.
  • Bilder från en tid där personen lättast hittar sina minnen kan skapa en positiv känsla.
  • Välkända saker från personens liv kan väcka minnen.

Träfasaden på ett av Vardagas äldreboenden

Så hittar du bästa demensboendet

När en anhörig drabbas av en demenssjukdom förändras ofta hela livssituationen. Att hitta en plats på ett äldreboende för den demenssjuke kan vara nytt och ta tid.
En omsorgstagare ler mot en medarbetare

Så får de närstående hjälp och stöd vid anhörigs demenssjukdom

Demenssjukdomar förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för de närstående. Sjukdomen brukar kallas för de anhörigas sjukdom.
Medarbetare hjälper en boende

Om du misstänker att en närstående har en demenssjukdom

Som närstående kan det vara svårt att veta vad man ska göra när en anhörig drabbas av en demenssjukdom.
En äldre person i glasögon ler mot kameran

Karin om sin mans demenssjukdom

Karin misstänkte tidigt att något var fel när hennes man började förlora minnet, men han ville inte lyssna.
Yngre medarbetare samtalar med en boende

Möjligheter till gemenskap när minnet sviker

Samvaron med personer med demenssjukdom kan innebära svårigheter men det går att hitta glädje och gemenskap.
En person luktar på syréner

Vem fattar beslut åt en person som inte har förmågan att göra det själv?

Får jag bestämma själv när jag blir gammal? Eller är det någon annan som fattar besluten?