Liselotte Björk, om hur man kan påverkas av en demenssjukdom.

Demenssjukdom är det samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Nu mera pratar man mer om kognitiva sjukdomar. Kognitiv sjukdom är samma sak som vi menar med demenssjukdom. Kognition, det är processerna som sker i hjärnan, hur vi bearbetar information.

Då kan man tänka att det är vad vi tar in via våra sinnesintryck. Det vi ser, det vi hör, det vi känner. Dofter, smaker. Det ska vi kunna tolka och förstå. Vi ska också kunna sortera det här.

När jag står här och pratar så kanske något händer bakom mig, det kommer någon doft. Så ska jag ändå kunna hålla tråden i det jag håller på med. Får man en kognitiv sjukdom alltså demenssjukdom så blir det väldigt svårt att sortera.

En annan av dem här processerna är språket. Både att jag ska förstå vad någon säger till mig och kunna tolka det, men också att jag ska själv ska kunna utyrycka mig.

En annan sak brukar man benämna som rumsorientering. Alltså var i rummet befinner jag mig i rummet i förhållande till en stol? Vad är tiden är det morgon eller kväll? Vilken ålder är jag? Det är också sånt som ställer till det i samband med demenssjukdom.

Sen exekutiva funktioner – det vi gör i vardagen men inte tänker på. Vi ska kunna planera, kunna tänka om. Ta initiativ att göra det också. Det är en mängd olika beslut vi fattar hela tiden, som vi gör med automatik och inte tänker på det. Men får man en demenssjukdom så blir det ofta svårt.

Sen påverkar förstås hjärnan hela kroppen. Det är så med en långt fortskriden demenssjukdom, att man får problem att äta och svälja. Gång förmågan påverkas ofta i ett sent skede. Det blir svårt att reglera tarm och urin. Det hör till demenssjukdomens konsekvenser. Det är en sjukdom som det inte finns någon bot på som det ser ut nu. Processen fortskrider, det behöver man också vara medveten om. Även hur lång den där processen är, så ser den olika ut beroende på vilken sjukdom det är men också från person till person. Det finns nu inga mediciner som bromsar upp själva sjukdomsförloppet när man har en demenssjukdom. Men det finns mediciner som gör att symptomen mildras. Så det är viktigt att få en diagnos, en rätt diagnos och se om man kan få mediciner och må bra en längre tid.

Liselotte Björk utbildare Demensakademin


Filmer om demens