Liselott Björk – utbildare Demensakademin berättar om hur musik kan bidra för att hjälpa en person som har “fastnat” att komma vidare.

Du kanske har träffat någon som har en demenssjukdom som blir lite osäker i sin gång, alltså att man blir lite försiktig när man ska gå eller man blir stående utan att komma vidare till nästa steg. Om man då spelar och sjunger en sång tillsammans, känner kroppen musikens rytm. Det kan göra att en person kommer igång och går i takt till musiken.

Prova den här till exempel säger Liselotte Björk och spelar “Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg”. Det är inte så noga hur det låter, bara det låter.