Liselotte Björk – utbildare Demensakademin, om att hitta människors förmågor.

När vi möter människor inom äldreomsorg och demensvården så är det väldigt lätt att vi tar största fokus på det människor inte kan. Alltså, vilka oförmågor man har. Men alla människor har ju resurser, trots sjukdom.

I Vardaga jobbar vi med en metod som heter ”Jag-stödjande förhållningssätt”. Man kan säga, om vi relaterar till den här frukten på bordet här. En frukt är ju inte bara en frukt, det kan vara äpplen, päron eller apelsin. En människa är bara inte demenssjuk, det ser väldigt olika ut för var och en.

Med den här ”Jag-stödjande metoden” så blir det väldigt tydligt vilken förmågor personen har kvar, då behöver vi tänka: ”Hur ska vi göra för att den här personen ska få fortsätta använda de här förmågorna” Vi ser också vilka förmågor är det som brister, som sviktar lite. Hur ska vi stötta där, utan att ta över för mycket? Om det är en förmåga som inte alls finns, hur ska vi hjälpa till där på ett värdigt sätt?

Men igen, alla människor har resurser och vi behöver lägga större fokus på det. Det här arbetssättet vi har, att se människor på det här sättet tillsammans med bakgrunden, personligheten och livet som berättelse. De här pelarna kan man säga, de ger en väldigt bra grund för att vi ska kunna ge en personlig omvårdnad.


Filmer om demens