Lär dig mer om demens. Här har vi samlat olika filmer med tips och råd om hur du kan bemöta och underlätta för en person som är drabbad av en demenssjukdom. I de flesta filmerna är det Liselotte Björk, utbildare Demensakademin, som berättar.

kvinna luktar på blommor

Dofter kan väcka minnet vid demenssjukdom

Dofter kan hjälpa en demenssjuk person att minnas och förflytta personen till ett kärt minne.

Så kan du underlätta för någon med demenssjukdom

För en person med demenssjukdom kan det vara svårt att ta till sig mycket information på en gång.

Kontrastfärger kan hjälpa personer med demensjukdom

Genom att använda kontrastfärger kan hjärnan få hjälp att förstå vad den ser.

Jag-stödjande förhållningssätt

Med ett “Jag-stödjande förhållningssätt” kan vi se vilka förmågor en person har kvar och var det finns brister.

Musik som ett hjälpmedel för att gå

Med hjälp av musikens rytm kan kroppen komma igång och börja gå i takt.

Vad händer vid en demenssjukdom?

Demenssjukdom är samlingsnamn för olika kognitiva sjukdomar. Kognition, är processerna som sker i hjärnan, hur vi bearbetar information.

Så påverkar demenssjukdomen kroppens funktioner

I ett senare skede av en demenssjukdom minns inte längre kroppen viktiga funktioner som hur man äter.

Personligheten kan förändras vid en demenssjukdom

Det är inte ovanligt att personligheten förändras hos en person som drabbas av en demenssjukdom.

Rumsorienteringen påverkas av demenssjukdom

Den som drabbas av en demenssjukdom kan få problem att förstå rumsorientering, både i det fysiska rummet och i tiden.

Så påverkas sinnesintryck av demenssjukdom

Sinnesintrycken, det vill säga hur vi upplever det vi ser, hör och känner påverkas vid en demenssjukdom.

Språket påverkas av demenssjukdom

Såväl förmågan att tolka ett talat språk, som att själv uttrycka sig kan bli svårare för den som är demesnsjuk.

Tips på saker att ta med sig vid flytt till ett äldreboende

Se till att få med dig saker som är välkända, där känslorna sitter, som skapar trygghet när du flyttar.

När någon med demenssjukdom upprepar sig

Försök att förstå varför personen återupprepar frågan, om det är oro eller något du kan avleda.

Karin om sin mans demenssjukdom

Karin misstänkte tidigt att något var fel när hennes man började förlora minnet, men han ville inte lyssna.

Så påverkas minnet av en demenssjukdom

Här berättar Lilselotte Björk utbildare Demensakademin, om hur minnet kan påverkas av demenssjukdom.

Anhörig till en person med demenssjukdom

Som anhörig till en person med demenssjukdom kan man drabbas av sorg, oro och skuld.

Att klappa djur gör oss lugna

Att klappa djur kan frigöra hormonet oxytocin, vårt ”lugn och ro-hormon”.

Berätta istället för att fråga

Undvik att ställa kontrollfrågor när du träffar någon med en demenssjukdom.