Som närstående är du viktig

Film: Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Som närstående till en boende på Vardaga är du viktig för oss. Du är den som känner din närstående bäst när det gäller levnadsvanor, intressen och behov. Genom din berättelse får vi ökad kunskap om bland annat familjesituation, intressen, sorger och glädjeämnen under livet, vilket ger oss möjlighet att möta den som bor hos oss på ett personligt sätt och finna meningsfulla sysselsättningar.

Kom gärna på besök

Som närstående är du alltid välkommen på besök. Vi bjuder in till träffar och aktiviteter på våra äldreboenden där vi ses under trevliga former och samtidigt utbyta erfarenheter.

Boende- och närståenderåd

På varje enhet finns ett boende- och närståenderåd där vi informerar och fångar upp era synpunkter och förbättringsförslag. Genom att medverka här får du möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör bland annat måltider, aktiviteter och boendemiljö.

Du erbjuds även stöd och hjälp i frågor som rör demens, för att öka förståelsen och få praktiska råd och tips, men även få stöd kring de känslor som sjukdomen kan väcka.