Nyheter

Så hjälper Majken boende på Villa Ekeberg i Göteborg

Siv Bertling, boende på Villa Ekeberg, tillsammans med terapihunden Majken.  

Mys och gos – men även målinriktad arbete. Terapihundar finns på många av Vardagas äldreboenden. Labradoren Majken jobbar på nyöppnande Villa Ekeberg i Göteborg. Hennes hundförare Anna Barnö, hälsopedagog och aktivitetsansvarig på Villa Ekeberg, berättar mer.

Vad har Majken för arbetsuppgifter?
– Vi jobbar på många olika sätt. Bland annat är hon med i den fysiska träningen här på boendet, både vid promenader och balansträningen. Vad som händer då är att fokus hos de boende skiftar, från den egna sjukdomen eller funktionsnedsättningen till Majken. Det ger ett helt annat mentalt förhållningssätt och träningen blir roligare.

– Sedan är det förstås mycket mys och gos också. Att träffa Majken och bara få vara tillsammans betyder mycket, det skapar lugn och
trygghet. Ofta kommer historier om egna hundar och om gamla minnen. Det är inte säkert att de boende kommer ihåg vad jag heter, men Majken minns de. Det är också enkelt att träffa Majken, hon dömer inte och behandlar alla lika. Hon är lika glad vem hon än träffar.

Jobbar Majken också med enskilda boende?
– Absolut, vi hjälper boende som fått Majken på remiss. Det kan till exempel handla om att stödja en nyinflyttad på boendet som tycker att det är svårt att komma med på gemensamma måltider eller aktiviteter. Då kan Majken fungera som en motivation – när hon är med blir det lättare och roligare att ta sig ut ur sin lägenhet.

– Vi har också träning för boende som drabbats av stroke. De får klappa och borsta Majken och vi mäter resultatet: Hur långt kunde man klappa från början och hur ser det ut efter några veckor. En annan typ av målinriktat arbete kan vara att minska orosmedicinerna för boende
som träffar Majken.

Passar hundar för alla?
– Nej, det är viktigt att säga. Man måste tycka om hundar, annars kan det istället vara stressande att ha en hund omkring sig. Jag tar alltid reda på om den boende är mottaglig för hund innan vårt arbete börjar.

Hur mycket jobbar Majken här på Villa Ekeberg?
– Hon är med mig varje dag och jobbar två arbetspass. Efter cirka 40 minuter är det paus, kanske för att gå ut och kissa. Och vila är jätteviktigt
för henne. På min dörr har jag satt en stor lapp: Stopp, vilrum för hund.