Nyheter

Så arbetar Vardags hemtjänst med trygghet och säkerhet för sina kunder

Medarbetare samtalar med kund

Den som har hemtjänst blir mer beroende av andra människor. Att släppa in människor som man inte känner i sitt hem kan göra att man känner sig osäker och otrygg. Så här arbetar vi på Vardaga med våra kunders trygghet och säkerhet i fokus.

Många som har hemtjänst är oroliga över att de inte ska känna igen hemtjänstpersonalen när de kommer. Det kan också kännas otryggt att lämna över sina hemnycklar utan att veta säkert vem som har tillgång till dem. För Vardaga är det viktigt att våra kunder ska känna sig trygga och säkra. Därför arbetar vi med säkerhet och trygghet som ledord.

Egen kontaktperson

En annan aspekt för att öka känslan av trygghet är att vår hemtjänstpersonal alltid har arbetskläder på sig och bär med sig sin legitimation. Detta för att för att de ska vara lätta att känna igen. Vi försöker också i största möjliga mån se till att du som är kund alltid möter samma personal. Du får en egen kontaktperson inom personalen. Tillsammans lägger ni upp schema och rutiner och du kan alltid höra av dig till din kontaktperson om du undrar något eller behöver hjälp.

För att kunna göra sitt jobb så smidigt som möjligt behöver hemtjänsten ha tillgång till kundernas hemnycklar. När du som är kund lämnar över dina nycklar får du alltid en nyckelkvittens och nycklarna förvaras sedan i ett digitalt nyckelskåp på Vardagas kontor.

– Vi har digitala nyckelskåp som gör att endast de som ska ha behörighet till kundens nycklar får tillgång. Vi kan också se vilken medarbetare som tagit ut vilken nyckel, berättar Hannah Lindgren, som är regionchef på Vardaga.