Nyheter

På Tyresös nya äldreboende får hunden flytta med in

Stor vit hund sitter på en utplats

Får man ta hunden med sig till himlen? Det törs vi inte svara på, men till Tyresös nya äldreboende Villa Basilika går det bra! Till boendet som öppnar den 1 februari 2018 är hundar välkomna att flytta in tillsammans med husse eller matte.

För den som drabbats av demenssjukdom och inte längre klarar av sin vardag, kan det vara extra svårt att skiljas från en älskad hund.

─ Därför erbjuder vi dem som flyttar in på Villa Basilika att ta med sig hunden. Medarbetarna hjälper till med skötsel, mat och promenader. Det ger också möjlighet till motion och andra vardagsaktiviteter som stimulerar de boende, säger Christina Hinnas Selder, regionchef för Vardagas region Stockholm syd.

Rekrytering av hundintresserade och icke pälsallergiska medarbetare pågår. Men om de boende har allergier?

─ Jag har aldrig stött på en äldre människa som är allergisk mot hundar, säger Christina, som har arbetat med äldreomsorg i många år.

Höns är också djur i vården

Inte nog med hundar – i den lilla trädgården byggs också ett stort hönshus.

─ Här kan de boende gå in, se på hönsen och plocka färska ägg till en sockerkaka. Vi har goda erfarenheter av höns som djur i vården från flera andra av våra äldreboenden. Det väcker minnen och ger ro och harmoni att besöka hönorna, berättar Christina Hinnas Selder.

Silviacertifiering av medarbetarna

Medarbetarna på Villa Basilika kommer att genomgå utbildning för så kallad Silviacertifiering, en utbildningscertifiering av hela enheten genom Stiftelsen

Silviahemmet. Det innebär att all personal – vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare, chefer m.fl. – blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga. Tyresö kommun satsar speciellt på Silviacertifiering som ett led i kvalitetsutveckling i sin äldreomsorg.

─ Vi kommer också att utbilda en vård- eller terapihund på Villa Basilika. Den ska arbeta tillsammans med sin förare med aktiviteter, stimulans och rehabilitering för de boende, avslutar Christina Hinnas Selder.

Om Villa Basilika:

Villa Basilika byggs av Vardaga tillsammans med byggföretaget Hemsö och får 63 lägenheter, fördelat på tre våningsplan samt en suterrängvåning. Boendet vänder sig till personer med demenssjukdom och ligger alldeles intill Vardagas befintliga boende Krusmyntan i Tyresö.

Inredningen följer Vardagas boendekoncept, som har fokus på nordisk design och kombinerar funktion och form till en boendemiljö som är anpassad för de boendes fysiska behov samtidigt som miljön är ombonad och hemtrevlig. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet.