Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.

Vision

Vår vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

Uppdrag

Vårt Uppdrag lyder: Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter. Det innebär att var och en av våra medarbetare arbetar varje dag, i stort och smått, för att vi ska nå vår vision. Med engagemang, expertis och kunskap gör de skillnad och skapar kvalitet för våra omsorgstagare.

Som företag säkerställer vi också att organisationens samlade kunskap kring omsorg når hela vägen ut till varje verksamhet, medarbetare och omsorgstagare. Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod.

Värderingar

De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.

Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.

Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vår vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de omsorgstagare som finns i våra verksamheter som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som ska ta oss mot visionen – varje dag. Och det är utifrån dessa värderingar som Ambea styrs.

commodo id massa in quis, id, mattis libero. sem,