Vendelsögården höjer kvaliteten genom Silviacertifiering

Fredagen den 17 maj blir Caremas äldreboende Vendelsögården i Haninge utanför Stockholm certifierat i Demensvård för Livskvalitet utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.

– Silviacertifieringen är en omfattande, utmanande och resurskrävande satsning som vi prioriterar eftersom den betyder så mycket i utvecklingen av demensvården. Silviasystrarna är ledande inom detta område idag och de bidrar med fantastisk kunskap som gör att vi kan ge en bättre vård och omsorg – det känns stort, säger Beata Torgersson, verksamhetschef vid Vendelsögården.

Vendelsögården är nu färdig med alla steg i certifieringsprocessen och får sitt certifikat som ett bevis på detta.

Alla som arbetar på ett boende utgör en del av de boendes vardag. Därför är det viktigt att all personal, såväl vårdpersonal och chefer som städpersonal och vaktmästare omfattas i den demensutbildning som ligger till grund för certifieringen. Målet med arbetet är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

– Silviacertifieringen innebär att vårt boende som helhet ska ha förmåga att ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras närstående, säger Beata Torgersson.

Silviacertifieringen är giltig i två år och följs därefter upp årligen för att säkerställa att kraven och riktlinjerna fortfarande uppfylls. För att upprätthålla kompetensen kommer även de som nyanställs att få samma utbildning. Ett krav för att certifieringen ska gälla är att 70 procent av personalen måste ha genomgått Silviahemmets grundutbildning i demensvård.

Certifieringsceremonier hålls fredagen den 17 maj kl 13-15 på Vendelsögården, Lupinstigen 4, Vendelsö. Media är välkomna att delta. Vid ceremonin deltar medarbetare, chefer, representanter från Caremas ledning samt Silviahemmet.