Vellinge kommun fortsätter samarbete med Carema Care

Vellinge kommun och Carema Care fortsätter sitt samarbete. Kommunen ersätts av Carema Care för utlagda kostnader och en äldrepedagog har engagerats på heltid för Månstorps ängar av Carema Care.

Dialogen mellan Vellinge kommun och Carema Care intensifierades i samband med kommunens personalrevision på Månstorps ängar. Rapporten, som avsåg perioden maj-september 2011, presenterades i februari 2012. Granskningen visade att bemanningen under semester juli och augusti inte motsvarade täthetschemat enligt avtal. Då Carema Care från september 2011 bemannade upp på Månstorps ängar uppnådde företaget avtalat avtal årsarbetare på helåret.

Carema Care gjorde ett misstag när man rapporterade in antalet personer till revision och därmed blev resultatet missvisande. Carema care beklagar att man inte redan i samband med revisionen uppmärksammade detta fel.

Vellinge kommun ersätts av Carema Care för de kostnader kommunen haft för den externa personalrevisionen på Månstorps ängar. Enligt avtalet mellan kommunen och Carema Care finns det en äldrepedagog på deltid på Månstorps ängar. Från och med den 1 februari 2012 har äldrepedagogen engagerats på heltid, resterande avtalstid, av Carema Care. De nya resurserna kommer kommer att arbeta med aktiviteter och utevistelser för att ytterligare förstärka arbetet med social stimulans, för de boende.

Åtgärderna mot fuktproblemen på Månstorps ängar avslutades i slutet av februari 2012 och en utvärdering av inomhusklimatet pågår och förväntas vara klar i maj och kommer då presenteras för Carema Care.

Vellinge kommun och Carema Care satsar nu på ett bra samarbetsklimat och en god dialog.