Vårdföretagarna ger grönt ljus till Carema Care

Idag presenterade Vårdföretagarnas oberoende Etikråd resultatet av sin granskning av Carema Care. Granskningen visar att Vårdföretagarna kan ha fortsatt förtroende för Carema Care. Etikrådet var eniga i sitt beslut.

I december 2011 inledde Vårdföretagarna sin etiska granskning av Carema Care med anledning av vad som framkom i den intensiva mediala uppmärksamheten. Vårdföretagarnas Etikråd fick i uppgift att granska Carema Care utifrån två frågor:

  1. Kan Vårdföretagarna ha fortsatt förtroende för Carema Cares ledning?
  2. Kan ledningen styra företaget på ett sådant sätt att verksamheterna ges förutsättningar för att ge de äldre vård och omsorg enligt Vårdföretagarnas etiska riktlinjer?

”Vi är eniga i vår uppfattning att Vårdföretagarna kan ha fortsatt förtroende för Carema Cares ledning och dess förmåga att leda företaget på ett sådant sätt att verksamheterna ges förutsättningar för att ge de äldre en god och säker vård och omsorg” skriver Etikrådet i sin rapport.

I sina slutsatser konstaterar Etikrådet att äldrevården i Sverige har stora generella problem som inte är unika för Carema Care. Rådet anser i sin bedömning att Carema Care öppet och förbehållslöst redovisat allt om företagets verksamhets och hantering av personal och kvalitetsfrågor. Utlåtandet säger också att Carema Care visat både vilja och handlingskraft för att få ledningens intentioner och värderingar på plats i den konkreta omsorgen.

– Vi har tagit emot Vårdföretagarnas granskning och rapport med stor tillförsikt. Den här rapporten pekar på problem som genomsyrar omsorgen i stort och borde också innebära ett uppvaknande för hela branschen. Arbetet med att sjösätta de åtgärder som behövs för att lyfta kvaliteten har jag redan initierat i företaget och vi jobbar fokuserat för att säkerställa att vidtagna kvalitetshöjande åtgärder når alla delar av organisationen samt att de efterföljs. Vi ska bli bäst på att leverera god omsorg i Sverige, säger Carl Gyllfors, VD Carema Care.