Vardaga växer – Förvärvet av Aleris Omsorg gör Ambea till ny marknadsledare i Sverige, Norge och Danmark

Affären mellan Ambea och Aleris Omsorg är fullbordad. Det innebär att Vardaga, Ambeas verksamhetsområde inom äldreomsorg, växer till att omfatta drygt 100 boenden. I och med förvärvet av Aleris Omsorg blir företagsgruppen Ambea en av Nordens ledande omsorgsaktörer, med cirka 26 000 medarbetare. 

– Jag ser framförallt fram emot alla de positiva effekter det här innebär för våra omsorgstagare. Fler duktiga medarbetare inom organisationen innebär också fler möjligheter till erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis en ännu högre kvalitet, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga. 

Aleris-koncernen fortsätter bedriva verksamheter inom sjukvårdssektorn under varumärket Aleris. Detta innebär att samtliga av de drygt 28 boenden och 14 hemtjänstenheter som tillkommer i Sverige byter namn och sorteras in under det etablerade affärsområdet Vardaga. Samma sak gäller de tillkomna verksamheterna inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, som integreras i Nytida. Den totala tillväxten av medarbetare och verksamheter inom Nytida och Vardaga innebär att Ambea blir marknadsledande omsorgsaktör i Sverige.

– Vi är förstås väldigt glada över att kunna välkomna våra nya kollegor. De enheter vi tar över fungerar mycket bra och jag tror att vi kommer kunna hämta mycket inspiration och praktiska lösningar från dessa verksamheter, vilket kan gynna hela den nya organisationen, säger Ambeas koncernchef Fredrik Gren.

Marknadsledande i Norge, Danmark och Sverige

Förvärvet av Aleris Omsorg innebär att Ambea växer i både Sverige och Norge. Dessutom innebär det att Ambea även etablerar sig på den danska omsorgsmarknaden. Sammantaget innebär förvärvet att Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med marknadsledande position i Sverige, Norge och Danmark.

Ambeas norska verksamhet har tidigare omfattat cirka 60 boenden under namnet Heimta. Förvärvet av Aleris Omsorg innebär att Ambea växer i Norge med ytterligare omkring 800 omsorgstagare inom stöd till barn och unga, psykisk hälsa och personlig assistans (BPA), 7 äldreboenden och omsorgsboenden med omkring 500 omsorgsplatser, samt seniorlägenheter. Detta gör att Stendi blir Norges marknadsledande omsorgsföretag.

Likaså blir Ambea Danmarks största privata omsorgsaktör. Danmark är en ny marknad för Ambea och där tillkommer bland annat sex äldreboenden, åtta hemtjänstenheter, två boenden för vuxna inom funktionsnedsättning och nätverk på två orter inom öppenvård, individ och familj under varumärket Altiden.

Effektivare och kvalitetssäkrare omsorg för fler

På kort sikt innebär förvärvet inga förändringar för omsorgstagarna. Arbetet fortsätter som vanligt, med samma medarbetare och omsorgstagarna får samma stöd och omsorg som de är vana vid. 

– Ambea och Aleris Omsorg står på samma stabila grund gällande värderingar, företagskultur samt syn på kvalitet och innovation. Vi passar bra ihop och tillsammans kan vi bygga Nordens ledande omsorgsföretag för kvalitets- och innovationsutveckling, säger Fredrik Gren. 

I Ambea, vars kvalitetssystem Qualimax redan anses som branschledande, stärks nu möjligheten till en än mer effektiv och kvalitativ omsorg. När antalet anställda i koncernen nu nästintill fördubblas och antalet bäddar eller omsorgsplatser ökar till 11 000, ser Ambeas vd Fredrik Gren fördelar som kan gagna samhället i stort: 

– Ett större underlag av boenden och erfarenheter från såväl anställda som omsorgstagare ger en bättre grund för oss att driva utvecklingen av högkvalitativ och innovativ omsorg. Det gör att vi kan erbjuda en ännu effektivare omsorg till hög kvalité, som belastar skattebetarna i lägre utsträckning.