Vardaga har fullt fokus på att leverera god äldreomsorg i Kungsbacka

Vardaga välkomnar den granskning som konsultföretaget EY gjort av verksamheten under våren vid de tre äldreboendena Blåvingevägen, Ekhaga och Vickan i Kungsbacka kommun. Arbetet med att avhjälpa de påtalade bristerna har högsta prioritet. Majoriteten är redan åtgärdade eller förväntas vara avhjälpta innan EY lämnar sin slutrapport i oktober.

– Vi har fullt fokus på att leverera en trygg och god omsorg till Kungsbackas äldre och som uppfyller de avtal vi har med Kungsbacka kommun, säger Gertrud Öjetoft, regionchef vid Vardaga.

EY har gjort en granskning av styrning och ledning, hur vården och omsorgen fungerar samt kvalitetsarbetet vid Blåvingevägen, Ekhaga och Vickan. Undersökningen genomfördes under perioden januari-maj i år. Vardaga driver verksamheten vid Blåvingevägen sedan den 1 oktober 2020, Ekhaga 1 april 2021 och Vickan 1 april 2021 med nytt avtal men vi har drivit den verksamheten sedan 1 april 2014.

EYs konsulter påtalar ett antal brister i verksamheterna, främst kring styrning och ledning samt kvalitetssäkring, men även dokumentation kring medarbetarnas utbildning och avtalade mervärden ännu inte har införts. Enligt EY fungerar inte heller samverkan med kommunens organisation tillfredsställande. Samtidigt konstaterar EY också i sin granskning att ledning och medarbetare gör sitt bästa för att tillgodose de äldres behov.

– Flera av de brister som EY framhåller har vi också redan tidigare identifierat och åtgärdat.  Det framgår också av de handlingsplaner som vi redovisade för kommunen i början av juli. Men arbetet är inte avslutat utan pågår fortfarande. Ekhaga tog vi över så sent som den första april och vi har därför inte hunnit implementera allt. Sommaren har varit utmanade för verksamheterna med ett stort antal sjukdomsfall bland personalen, säger Gertrud Öjetoft.

Vardaga har i dagarna även bjudit de förtroendevalda i nämnden för Omsorg & Vård i Kungsbacka till ett möte på Ekhaga äldreboende för att träffa personal, boende och verksamhetsansvariga för att på plats få kunskap om verksamheten. För att förbättra samverkan med kommunens organisation kommer Vardaga även att bjuda in ansvariga tjänstemän för att diskutera hur arbetet förbättras.

EY kommer i slutet av oktober lämna en slutrapport kring om sin granskning av Vardagas äldreboenden i Kungsbacka. Till dess ska de kvarvarande åtgärderna vara genomförda enligt plan.

– Vi ställer stora krav på att våra boenden ska erbjuda en god omsorg med hög kvalitet. Därför kan boende och närstående vara trygga med att arbetet har högsta prioritet, avslutar Gertrud Öjetoft.