Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Famntaget Omsorg. Företaget bedriver hemtjänst i centrala Stockholm. 

Famntaget Omsorg är ett familjeföretag som startade 2009. Bolaget bedriver hemtjänst med inriktning på personer med en demenssjukdom. Famntaget Omsorg har cirka 150 kunder och ett 40-tal anställda. Omsättningen 2018 var 20 miljoner kronor.