Unikt samarbete på Saltsjöbadens Sjukhus resulterar i konstutställning

Nacka Dagliga Verksamhet, en arbetsplats för personer med lätt till måttlig funktionsnedsättning, har ett lyckat utbyte med äldreboendet Saltsjöbadens sjukhus. Detta samarbete breddas nu till att inkludera Ateljé Lilla Frans – en daglig verksamhet för konstnärer med funktionsnedsättning i Solna.

–        Lilla Frans kommer att bidra med spännande konstupplevelser till gagn för våra arbetstagare, de äldre som bor på äldreboendet och konstintresserade människor i närområdet. Jag är så stolt och glad att vi fått till detta unika samarbete, säger Leia Gärtner, gruppchef på Nacka Dagliga Verksamhet.

Äldreboendet Saltsjöbadens Sjukhus och Nacka Dagliga Verksamhet har ett väl fungerande samarbete där arbetstagarna på den dagliga verksamheten, personer med lätt till måttlig utvecklingsstörning, arbetar som värdar och värdinnor på äldreboendet samt förgyller de äldres dagar med promenader, sångstunder och andra trevligheter.

Nu kommer de boende på Saltsjöbadens Sjukhus att kunna ta del av ännu mer glädjespridande från Omsorgsföretaget Orkidéns verksamheter. I slutet av oktober kommer Ateljé Lilla Frans, en daglig verksamhet för konstnärer med lätt till måttlig utvecklingsstörning, att sätta upp en konstutställning för de äldre som bor på Saltsjöbadens Sjukhus.

        Alla våra deltagare på Ateljé Lilla Frans finns representerade på utställningen. Det är arbeten de arbetat med det senaste halvåret och alla har sina specifika och spännande konstuttryck. Vi vill att man ska kliva in i ett rum som väcker upplevelser och kanske ett och annat glädjefyllt minne för de boende på Saltsjöbadens sjukhus, säger Annette Lundborg, gruppchef Ateljé Lilla Frans.

Biosalongen kommer tillfälligt att göras om till konstgalleri och arbetstagare från Nacka Dagliga verksamhet kommer självklart att finnas på plats för att hjälpa alla de äldre som behöver hjälp för att besöka utställningen.

Utställningen öppnar den 24 oktober klockan 13.00 och kommer att finnas tillgänglig t.o.m. tisdagen den 30:e oktober. Öppettiderna övriga dagar är 10.30-14.30, med lunchstängt mellan 12-13. Konstupplevelsen är öppen för såväl boende på Saltsjöbadens sjukhus och deras närstående som en intresserad allmänhet.

Läs mer om Nacka Dagliga Verksamhet här

Läs mer om Lilla Frans här

Läs mer om Saltsjöbadens Sjukhus här