Tomtebogårdens läkemedelsarbete belönat med BraVå-priset

Caremas boende Tomtebogården i Mora har fått mycket uppmärksamhet för sitt lyckade arbete med att minska antalet läkemedel för sina boende. Den 22 april fick sjuksköterskorna Britta Schaar, Therese Stor och Mats Öhagen från Tomtebogården motta föreningen BraVås hedersutmärkelse 2013, som har till syfte att särskilt uppmärksamma verksamheter som arbetar i BraVås anda med att skapa en god vård och omsorg för äldre. 

På Tomtebogården arbetar man systematiskt med att minska antalet läkemedel för de boende. I genomsnitt har en boende på Tomtebogården 3,14 olika läkemedel, vilket är lite i jämförelse med de flesta andra äldreboenden. Resultatet är piggare och friskare boende med färre läkemedelsbiverkningar.

Tomtebogården är ett äldreboende i Mora med 40 platser. Det finns en demensavdelning (Silviacertifierade 2011) och tre avdelningar för äldre som är i behov av somatisk vård.

Socialstyrelsen konstaterar att äldres användning av läkemedel nästan har fördubblats under de senaste 20 åren.

”Detta innebär större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar och besvär, men medför också en ökad risk för läkemedelsproblem såsom biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Särskilt utsatta är de sköra äldre-äldre, som på grund av sjukdom och sviktande funktioner också är mest känsliga för läkemedel………10-30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus idag, beror på läkemedelsbiverkningar.”  (2011, Johan Fastbom, Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning – Läkarens roll)

Detta har Tomtebogården tagit fasta på och utarbetat ett noga genomarbetat och sedan flera år beprövat koncept för läkemedelsrevision. Så här säger verksamhetschef Margaretha Lars-Jos om resultaten:

– Vi ser ett ökat välbefinnande hos våra boende med exempelvis förbättrad talförmåga, mindre minnessvikt och stabilare gångförmåga. Vårt arbetssätt kan göra att magen sköts bättre och att de mera sällan känner illamående. Kunderna orkar vara vakna en längre tid på dygnet och får ofta en ökad förmåga att orientera sig till tid, rum, person och situation.

Tomtebogården har också, vilket visats i ett examensarbete av sjuksköterska Britta Schaar, mindre frekvens av fall och inläggningar på sjukhus.

– Vi tror att även ett mindre antal trycksår och andra sår kan vara ett resultat av en optimerad läkemedelsbehandling, säger Margaretha Lars-Jos.

Överanvändning av läkemedel hos äldre fick speciell uppmärksamhet för något år sedan när ”Mirakel Gulli” som man trott var både dement och kroppsligt sjuk blev frisk när man satte ut hennes mediciner. Tomtebogården kan vittna om liknande fall.

– Vi har haft en dam vars biståndsbeslut har omprövats då hennes anhöriga tycker att hon har blivit så mycket bättre sen hon flyttade till Tomtebogården. Nu har hon kunnat flytta hem igen, berättar Margaretha Lars-Jos.

För mer information, kontakta:

Margaretha Lars-Jos, telefon 0250-23870 eller 0733-775564

Magnus Kiesel, regionchef Carema Äldreomsorg Entreprenad, telefon 08-57870158