Svar om uppgifter om påstådd undernäring i Brålanda

–          Hur ledsamt varje dödsfall än är, måste vi ändå rent generellt konstatera att det medierna beskriver – att enskilda människor själva ibland väljer att helt sluta äta –  tyvärr faktiskt är en del av åldrandet och därmed en realitet inom äldreomsorgen idag.

–          Sekretesslagstiftningen förhindrar oss tyvärr att kommentera det enskilda ärendet. Vi har nu inlett en dialog med de anhöriga i syfte att få patientsekretessen i ärendet hävd. Om de anhöriga ger sitt godkännande kommer vi även att kunna tala om ärendet mer ingående, säger Lena Freiholtz, kvalitetschef på Carema Care.

Även om det inte är ovanligt att energibehovet bland äldre ofta minskar så är det verkliga behovet av att få näringsämnen det samma som förut. Ibland leder den minskade aptiten till att många äldre äter små eller mindre portioner. Orsakerna till den minskade aptiten kan vara flera. Den kan exempelvis vara en naturlig följd av åldrandet, den kan bero på dåliga tänder, på biverkningar av läkemedel eller på någon sjukdom.

          Samtidigt finns det några som helt enkelt väljer att sluta äta. Det är något som vi trots olika insatser får acceptera. Vi får inte tvångsmata, även om de närstående ibland vill det. Vi måste respektera den boendes val även om det känns svårt. Särskilt för de närstående, säger Lena Freiholtz.

Vid misstanke om undernäring – oavsett orsak till eventuella problem när det gäller näringsintag – upprättas alltid en så kallad omvårdnadsplan för nutrition. I den ingår åtgärder som att näringsberika kosten, att äta oftare, eller att göra förändringar av portionsstorleken. Att tillsätta grädde, näringspulver, smör eller yoghurt är vanligt.

Dessutom brukar planen föreskriva regelbundna vägningar av den boende för att man omsorgspersonalen ska kunna följa utvecklingen.

          All omsorg bygger dock på att den boende faktiskt själv är vill delta. Så är tyvärr inte alltid fallet. Det kan till och med vara precis det omvända, att den enskilde boende aktivt motarbetar insatserna.