Suicidincident på Asp Center

Tidigare i år inträffade en suicidincident på HVB-verksamheten Asp Center utanför Boden, ett vårdboende för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Tidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD) samt en mindre nyhetsbyrå för lokaltidningar i Stockholm valde den 27 mars 2012 att publicera artiklar kring detta, som alltså handlar om en ung person som tagit sitt liv. Rapporteringen innefattar en hel del detaljer kring den tragiska händelsen och berörda personer.

– Det som hänt på Asp Center är förfärligt ledsamt och våra tankar går till den avlidnas familj och vänner. Våra medarbetare på Asp Center finns naturligtvis tillgängliga för dem om de behöver stöd eller har frågor. Vi kan bara beklaga att de mitt i sitt sorgearbete ska behöva läsa detaljer om detta i media, säger Margareta Sööder, tf VD Carema Care.

På Asp Center arbetar mycket kompetenta medarbetare med lång erfarenhet från arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionshinder. Hälften av medarbetarna som var med och startade verksamheten år 2000 arbetar fortfarande kvar.

– Händelsen är givetvis anmäld av oss själva till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Socialstyrelsens utredning kommer att visa om vi brustit på något sätt, avslutar Margareta Sööder.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Susanne Bodin, informationschef Carema Care, 08-578 70 262, susanne.bodin@carema.se

Fakta om Asp Center AB:

ASP Center finns beläget i Sävast utanför Boden och driver hem för vård och boende (HVB) med ca 40 anställda. Företaget startade år 2000 och bedriver verksamhet inom LSS och SoL, med 29 boendeplatser samt 5 platser inom daglig verksamhet. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och riktar sig mot individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt tilläggsproblematik som exempelvis psykiska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik samt utvecklingsstörning. ASP Center erbjuder hjälp och stöd med att anpassa den fysiska och psykosociala miljön i arbete, hem, studier och på fritiden. År 2011 förvärvades Asp Center av Carema Care men drivs fortsatt i samma anda som tidigare. Det faktum att HVB-hemmets väggar rymmer så mycket kompetens är också en av anledningarna till att Carema Care valde att köpa företaget.