Stockholm Stad tar över Koppargården den 1 februari

Formerna för överföringen av driften av vård- och omsorgsboendet Koppargården till Stockholm stad är nu definierade. Enligt överenskommelsen som undertecknades i början av december kommer driften att övergå den 1 februari 2012. Överenskommelsen innebär också att samtliga medarbetare erbjuds möjligheten att jobba kvar på Koppargården.

         Överenskommelsen är isolerad till Koppargården och påverkar inte våra övriga verksamheter i Stockholm. Beslutet har föranletts av ett intensivt arbete med handlingsplaner för den fortsatta verksamheten och en kontinuerlig dialog med stadsdelsförvaltningen, säger Carl Gyllfors, VD för Carema Care i en kommentar.

Efter Carema Cares egna interna revision uppdagades det att företaget inte motsvarat de utbildningsmål som fastslogs 2008 i avtalet som reglerade samarbetet. De ansvariga inom bolaget lämnade organisationen i samband med upptäckten.


Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av Stockholms kommunstyrelse.