Stefan Gurts pappa bodde inte på ett Carema-boende

Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och en stor mängd andra medier har den 14 mars 2012 publicerat en nyhet om Stefan Gurts nya bok ”Så dödar vi en människa”. I artiklarna står att Gurts pappa bodde på ett Carema-drivet demensboende. Detta är felaktigt, boendet drevs inte, och drivs fortfarande inte, av Carema Care.

I artiklarna står bland annat:

Det krävs inga vapen, inga slutna godsvagnar, inget Gulag för att döda en människa. Vi gör det av ren likgiltighet och brist på tid, menar författaren Stefan Gurt. I en ny bok skildrar han sin pappas liv, på ett Caremadrivet demensboende.

          Carema Care har förekommit mycket i media under hösten och vintern 2011/2012 och i de fall där vi felat ska vi, och har vi tagit åt oss. Vi arbetar stenhårt med kvaliteten i äldreomsorgen och att genomdriva ett förändringsarbete som når ut till alla verksamheter i organisationen. Samtidigt har mycket som rapporterats om oss också varit felaktigt eller missriktat. Just denna nyhet om Stefan Gurts pappa är ett sådant exempel, säger Kerstin Stålskog, affärsområdeschef äldreomsorg entreprenad, Carema Care.