Stark kritik mot DN och TV4

Idag publicerar medieanalysföretaget Second Opinion en rapport om medias uppmärksamhet kring Carema Care. Rapporten bedömer mediernas arbete kring 9 stora nyheter i ”Caremadrevet ” under hösten 2011. Sammanfattningsvis ges skarp kritik till både DN och TV4.

Second Opinion fick i december 2011 uppdrag av Carema Care att undersöka rapporteringen om företaget under hösten och vintern 2011. Rapporten som nu kommit står Second Opinion för ensamt.

– Vi ville få en oberoende granskning av hur vi utmålats i media under hösten. Vi samarbetar gärna med media men vi upplevde att kritiken mot oss var väldigt onyanserad, säger Carl Gyllfors, vd på Carema Care.

Second Opinion tog utgångspunkt i 9 tongivande nyheter som spridits om Carema Cares verksamheter: missförhållanden på Koppargården, nyheten om svält/undernäring i Brålanda, Caremaspelet, löner och bonusar, blöjvägning, kvinnan/mannen på golvet, brandsläckning, ”hemtjänstbluffen” och avsaknaden av möjlighet till att bemöta och kommentera artiklar. Granskningen av hur dessa händelser beskrivits visar att man som läsare blir förd bakom ljuset. Undersökningen visar att rapporteringen är djupt missvisande och att DN såväl som TV4 har brustit i kravet på rättvisande fakta och saklighet samt att följa vedertagna pressetiska regler.

– Det känns naturligtvis bra att få Second Opinions opartiska bedömning, säger Susanne Bodin, informationschef på Carema Care.  Medierna har en viktig roll i att påvisa brister i samhället och vi tog åt oss av den kritik som var befogad. Men under stora delar av hösten har medier helt frånsett att ge oss möjlighet att kommentera. Det har också varit vanligt att våra kommentarer inte tagits med och möjligheten att retroaktivt få igenom rättelser har varit mycket små.

– Det är bra att vi i Sverige har börjat diskutera äldreomsorgen – både ur ett resurs- och upphandlingsperspektiv och ur ett kvalitetsperspektiv. Men det är orimligt att peka ut ett enskilt företag i frågor som gäller både kommunal och privat äldreomsorg i Sverige. I väldigt många fall beskrev medierna vår verksamhet ur vinklar som helt enkelt inte stämde med verkligheten, avslutar Susanne Bodin.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned på http://www.second-opinion.se/sites/default/files/RAPPORT%20Caremadrevet%20120201.pdf