Staffanstorp får nytt äldreboende – Villa Roos Park

I början av 2019 kommer ett nytt äldreboende som riktar sig till personer med demenssjukdom att stå inflyttningsklart i Staffanstorp. Boendet får namnet Villa Roos Park och uppförs i samarbete mellan Vardaga och Roos vård- och boende Fastighets AB.

Byggstarten är planerad till början av sommaren 2017. Nya Villa Roos Park får 63 lägenheter, en stor trädgård samt bland annat en inglasad vinterträdgård. Verksamheten kommer att bli specialiserad och anpassad för demens, vilket präglar utformning och inredning.

─ På Villa Roos Park skapar vi ett kompetenscentrum inom demensområdet som blir en resurs för hela Skåne. Vi ser fram emot att kunna välkomna boende med demenssjukdom även från andra kommuner i regionen, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef för Vardaga.

─ Det är mycket positivt att Staffanstorps kommun infört LOV, lagen om valfrihet, som skapar valmöjligheter för invånarna, tillägger Ulla Tansen

− Från kommunens sida ser vi mycket positivt på att det uppförs ett nytt äldreboende i Staffanstorp. Det är viktigt att våra äldre ska känna sig trygga med att det finns plats för dem på ett boende av hög kvalitet som är anpassat till deras behov, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

─ Vi är mycket glada över att tillsammans med Vardaga bygga framtidens vård- och omsorgsboende på bästa läge i Staffanstorp, vid vackra Roos Damm. Andemeningen är att skapa en inbjudande, luftig arkitektur i symbios med den natursköna omgivningen. Vi kommer uppföra ett vackert och funktionellt äldreboende innehållande 63 lägenheter, övernattningslägenhet, SPA, odlingslotter, vinterträdgård m m. Boendemiljöer, arkitektur och inredning baseras på forskning om äldres hälsa och livsvillkor, nu och i framtiden. Villa Roos Park ska inte andas institution. Det ska vara en trygg och stimulerande miljö så väl inne som ute, säger Marcus Jönsson, VD Roos vård- och boende Fastighets AB.

För mer information, kontakta:
Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga,
ulla.tansen@vardaga.se, 0709-59 50 40

Marcus Jönsson VD, Roos vård- och boende Fastighets AB, marcus.jonsson@roospark.se, 0708-35 63 56